MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 02.01.2017 r.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 02.01.2017 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.” (zgodnie ze zmianą treści ogłoszenia o zamówienia i zmianą treści SIWZ z dn. 22.12.2016 r.)

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę formularza wyceny, poprzez wstawienie w tabeli II. OPŁATY ABONAMENTOWE  wiersza z taryfą W-3.6 oraz W-3.9, zamiast W-3, ponieważ są to inne taryfy, dla których obowiązują inne stawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza wyceny. Proszę o ustalenie jednej opłaty abonamentowej dla taryfy W-3, która będzie obowiązywać i dla taryfy W-3.6 i dla taryfy W-3.9.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                              Marian Pawlas