MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

  

2. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A - 1.C:

 

Formularz przedmiaru robót - branża instalacyjna - zał. 1.A.xls

Formularz przedmiaru robót - branża budowlano-drogowa - zał. 1.B.xls

Formularz przedmiaru robót - branża elektryczna - zał. 1.C.xls

  

3. PROJEKT BUDOWLANY - ZAŁ. 9:

 

Projekt budowalny - opis.pdf

6101.2.054.pdf

6101.3.011.pdf

6101.3.102.pdf

6101.3.201.pdf

6101.4.058.pdf

6101.9.003.pdf

6101.9.004.pdf

6101.9.005.pdf

6101.9.005.zmiana1.pdf

6101.9.005.zmiana2.pdf

6101.9.006.pdf

6101.9.006.zmiana1.pdf

6101.9.006.zmiana2.pdf

6101.9.007.pdf

6101.9.022 - ul. Jasna.pdf

6101.9.031.pdf

6101.9.032.pdf

6101.9.033.pdf

6101.9.034.pdf

6101.9.035.pdf

6101.9.036.pdf

6101.9.036.zmiana.pdf

6101.9.037.pdf

6101.9.038.pdf

6101.9.039.pdf

6101.9.040.pdf

6101.9.041.pdf

 

4. PROJEKTY WYKONAWCZE - ZAŁ. 10.1 - 10.3:

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY INSTALACYJNEJ - ZAŁ. 10.1:

Projekt wykonawczy - branża instalacyjna - opis.pdf

6111.2.055.pdf

6111.2.059.pdf

6111.2.060.pdf

6111.3.011.pdf

6111.4.058.pdf

6111.9.003.pdf

6111.9.004.pdf

6111.9.005.pdf

6111.9.006.pdf

6111.9.007.pdf

6111.9.031.pdf

6111.9.032.pdf

6111.9.033.pdf

6111.9.034.pdf

6111.9.035.pdf

6111.9.036.pdf

6111.9.037.pdf

6111.9.038.pdf

6111.9.039.pdf

6111.9.040.pdf

6111.9.041.pdf

6111.9.061.pdf

6111.9.064.pdf

6111.9.065.pdf

6111.9.066.pdf

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANO-DROGOWEJ - ZAŁ. 10.2:

Projekt wykonawczy - branża budowlano-drogowa - opis.pdf

6485.3.05.pdf

Obiekty do rozbiórki/likwidacji.pdf

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZAŁ. 10.3:

Projekt wykonawczy - branża elektryczna - opis.pdf

6486.3.02.pdf

6486.3.11.pdf

6486.4.06.pdf

Opis techniczny i schematy - układ sterowania.pdf

 

5. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. 11:

 

Informacja BIOZ.pdf

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. 12:

  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Uzupełnienie do STWiOR.pdf