MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Suszec, 02.06.2009 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i modernizacja Remizo-Świetlicy w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„FAKTORIA” Sp. J.

M.H. Szafarczyk

ul. Zawadzkiego 18

43-252 Golasowice

 

za cenę: 821.585,47 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych osiem ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SKID” Sp. z o.o.

ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice

OFERTA NR 02 złożona przez:

„KAZBUD” Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 39, 43-254 Warszowice

OFERTA NR 03 złożona przez:

„PLATER” Spółka Jawna Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 4B, 43-241 Łąka

OFERTA NR 04 złożona przez:

Zakład Usług Remontowo Budowlanych Oswald Pękała

ul. Nowa 4, 43-215 Jankowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

„FAKTORIA” Sp. J.   M.H. Szafarczyk

ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice

OFERTA NR 06 złożona przez:

Zakład Budowlany Roman Tajak

ul. Rybnicka 206, 44-240 Żory

OFERTA NR 07 złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany „IZ-BUD” mgr inż. Waldemar Pruszkowski

ul. Wesoła 31, 43-200 Pszczyna

OFERTA NR 08 złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Szewczulak

ul. Łowiecka 42, 43-200 Pszczyna

 

 

 

 

 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

353,71

353,71

02

328,66

328,66

03

346,33

346,33

04

0

0

05

400

400

06

300,42

300,42

07

339,94

339,94

08

291,52

291,52