MENU

INFORMACJA O WYNIKU

                                                                                       Suszec, dnia 23.10.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje poniżej o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2014/2015”.

 

1.                  Wykaz firm, które złożyły najkorzystniejsze oferty na poszczególne rejony, stanowiące odrębne zadania realizowane w ramach w/w zamówienia:

l.p.

Rejon/zadanie

Wykonawca

Cena brutto

1

Zad.1 - Rejon 1:

Suszec I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec - oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 132,30 zł / godz

2

Zad.2 - Rejon 2:

Suszec II

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa  „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory – oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 126,90 zł/ godz

3

Zad.3 - Rejon 3:

Rudziczka

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych

Michał Baron

ul. Ks. Barona 23; 43-267 Rudziczka – oferta nr 07

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 123,99 zł/ godz

4

Zad.4 - Rejon 4:

Kobielice

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

E-BUD Łukasz Budzyk

ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

Partner konsorcjum:

M.B. Radostowice Mirosław Budzik

ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice – oferta nr 09

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 116,64 zł/ godz

5

Zad.5 - Rejon 5:

Radostowice

Usługi Transportowo-Rolnicze Mirosław Kozik

ul. Łączna 15; 43-262 Radostowice – oferta nr  01

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 135,00 zł/ godz

6

Zad.6 - Rejon 6:

 Kryry

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec - oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 156,50 zł / godz

7

Zad.7 - Rejon 7:

 Mizerów

Firma U.H.R.T „BYNO” Benon Paździor

Ul. Wyzwolenia 244

43-265 Mizerów - oferta nr 06

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 162,00 zł/ godz

8

Zad.8 - Rejon 8:

Parkingi, place, inne

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa  „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory – oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 136,08 zł/ godz

9

Zad.9 - Rejon 9:

Suszec - trasa MZK

PETBUD Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice - oferta nr 08

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 216,00 zł/ godz

10

Zad. 10 – Rejon 10:

Chodniki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec  - oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 228,10 zł/ godz

11