Edytował: UG Suszec
Data edycji: 24-10-2012 10:27:44

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SUSZEC W OKRESIE 01.01.2013 - 31.12.2013
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2012/2013
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY DO BOISKA SPORT. PRZY UL. PIASKOWEJ W SUSZCU
PRZEBUDOWA UL. KSIĘŻYCOWEJ W KOBIELICACH
PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W KRYRACH - III POSTĘPOWANIE
PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W KRYRACH - II POSTĘPOWANIE
Przebudowa ul. Owocowej w Kryrach
BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W KOBIELICACH - RADOSNA SZKOŁA
PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W KRYRACH
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach
PRZEBUDOWA FRAGM. UL. SPORTOWEJ I FRAGM. UL. ZBOŻOWEJ W KOBIELICACH
PRZEBUDOWA UL. ZACISZE W KOBIELICACH
PRZEBUDOWA UL. KRUCZEJ W RUDZICZCE
Przebudowa fragm. ul. Łącznej i fragm. ul. Studzienka w Radostowicach
ZMIANA SPOSOBU UŻYTK. POMIESZCZEŃ W BUD. OŚRODKA ZDROW. NA PRZEDSZKOLE
SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW MPZP
WYKASZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW W GMINIE SUSZEC
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY SUSZEC WRAZ Z ODWODNIENIEM
BUDOWA PARKINGU PRZY UG S-C WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUD. DROGI DOJAZDOWEJ
Przebudowa ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z odwodnieniem
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC - 2012 R.
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKATEPARKU W SUSZCU
PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH
Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z bud.odwodnienia
Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem – Etap I
Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia – I etap
Przebudowa ul. Stacyjnej w Suszcu
PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W MIZEROWIE
REMONT UL. STUDZIENKA W RADOSTOWICACH - II ETAP