Utworzył: Bernadeta Małys
Data utworzenia: 16-07-2015 12:46:45


PRZEBUD. UL. GRANICZNEJ W RADOSTOWICACH I UL. SPACEROWEJ W KOBIELICACH
ZMIANA SPOSOBU UŻYTK. MIESZKAŃ W BUD. OŚRODKA ZDROWIA NA BIURA
WYM. NAWIERZCHNI WRAZ Z BUD. ODWODNIENIA NA BOISKU SZK. W KOBIELICACH
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO W SUSZCU - BUDOWA SKATEPARKU
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY WOSZCZYCKIEJ W RUDZICZCE
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2011/2012
PRZEBUDOWA UL. LEŚNEJ W KOBIELICACH
PRZEBUDOWA UL. KRZYWEJ W RADOSTOWICACH
ZMIANA CZĘŚCI MPZP TERENÓW SOŁECTWA RUDZICZKA I SUSZEC
BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZSP W KRYRACH - II POSTĘPOWANIE
BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W RADOSTOWICACH
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKATE-PARKU W SUSZCU
PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA
BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZSP W KRYRACH
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKATEPARKU W SUSZCU
PRZEBUDOWA UL. CZARKOWSKIEJ W RADOSTOWICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM
PRZEBUDOWA ODCINKA BOCZNEGO UL. NIERAD W KRYRACH
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W RUDZICZCE
WYKONANIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU DWUODDZIAŁOWYM W RUDZICZCE
REMONT UL. BRZOZOWEJ W SUSZCU - ETAP II
WYKASZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW W GMINIE SUSZEC
REMONT UL. BRZOZOWEJ W SUSZCU - ETAP I
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I STWiOR
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W KRYRACH WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ
DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO DLA ZSP W RUDZICZCE
REMONT NAWIERZCHNI UL. BOCZNEJ (II ETAP) I UL. DWORSKIEJ W MIZEROWIE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWIE KRYRY - II ETAP
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC - 2011 R.