MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

Formularz przedmiaru robót.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ: 

 

Projekt architektoniczno-budowlany - cz1.pdf

Projekt architektoniczno-budowlany - cz2.pdf 

Projekt architektoniczno-budowlany - cz3.pdf 

Projekt architektoniczno-budowlany - cz4.pdf 

Projekt architektoniczno-budowlany - cz5.pdf 

Projekt architektoniczno-budowlany - część drogowa - odcinek 1.pdf 

Projekt architektoniczno-budowlany - część drogowa - odcinek 2.pdf 

Projekt architektoniczno-budowlany - część kanalizacyjna - odcinek 1.pdf 

Projekt architektoniczno-budowlany - część kanalizacyjna - odcinek 2.pdf 

Projekt zagospodarowania terenu - odcinek 1.pdf 

Projekt zagospodarowania terenu - odcinek 2.pdf 

RYS 2.1 - zagospodarowanie.pdf 

RYS 2.2 - zagospodarowanie.pdf 

 

Rysunki - branża drogowa

Rys 2.1 - plan sytuacyjny.pdf 

Rys 2.2 - plan sytuacyjny.pdf 

Rys 3 - profil podłużny.pdf 

Rys 4.1.pdf 

Rys 4.2 - przekrój konstrukcyjny.pdf 

Rys 5.1 - ppp.pdf 

Rys 5.2 -ppp.pdf 

 

Rysunki - branża kanalizacyjna

RYS 2.1.pdf 

RYS 2.2.pdf 

RYS 3.1.pdf 

RYS 3.2.pdf 

RYS 4.pdf 

RYS 5.pdf 

RYS 6.pdf

 

  

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ: 

 

Czasowa organizacja ruchu

STR CZAS ORG G.pdf 

OPIS TECH - ORG RUCH CZAS-G.pdf

Sygnalizacja wahadłowa program.pdf 

Rys 2.1.pdf 

Rys 2.2.pdf 

Rys 3.1.pdf 

Rys 3.2.pdf 

Rys 4.pdf 

Rys 5.pdf 

 

Docelowa organizacja ruchu

STR DOC ORG G.pdf 

OPIS TECH - ORG RUCH-G.pdf 

Rys 2.1.pdf 

Rys 2.2.pdf

 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ: 

Specyfikacja Techniczna.pdf