MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

 

2. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A - 1.B:

 

Formularz przedmiaru robót - odcinek 527 mb - zał. 1.A.xls

Formularz przedmiaru robót - odicnek 145 mb - zał. 1.B.xls

 

  

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - UL. GRANICZNA, ODCINEK 527 MB - ZAŁ. 9A:

 

Projekt - odcinek 527 mb.pdf

 

 

4. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ODC. BOCZNY UL. GRANICZNEJ, ODCINEK 145 MB - ZAŁ. 9B:

 

Projekt - odcinek 145 mb.pdf

 

 

5. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI ROBÓT - UL. GRANICZNA, ODCINEK 527 MB - ZAŁ. 10A:

 

Projekt czasowej organizacji ruchu - odcinek 527 mb.pdf

 

 

6. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI ROBÓT - ODC. BOCZNY UL. GRANICZNEJ, ODCINEK 145 MB - ZAŁ. 10B:

 

 

 

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - UL. GRANICZNA, ODCINEK 527 MB - ZAŁ. 11A:

 

Specyfikacja Techniczna - odcinek 527 mb.pdf

 

 

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ODC. BOCZNY UL. GRANICZNEJ, ODCINEK 145 MB - ZAŁ. 11B:

 

Specyfikacja Techniczna - odcinek 145 mb.pdf