MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2 - NR 9:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A, ZAŁ. 1.B:

Zadanie 1: Formularz Przedmiaru Robót - Załącznik nr 1. A - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi.

Formularz Przedmiaru Robót - Załącznik nr 1.A.xls

 

Zadanie 2: Formularz Przedmiaru Robót - Załącznik nr 1.B - Inne roboty remontowe dróg.

Formularz Przedmiaru Robót - Załącznik nr 1.B.xls

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.doc