MENU

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRYRACH ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH-POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE