MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

  PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOZENIA) W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1 A:

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT.xls

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9:

Opis_techniczny.pdf

Rys_1_-_Orientacja.pdf

Rys_2a_-_Plan_sytuacyjny_1.pdf

Rys_2b_-_Plan_sytuacyjny_2.pdf

Rys_3_-_Przekroj_typowy.pdf

Rys_4_-_Zabezpieczenie_wodociagu.pdf

Zakres_robot_-_Panska_i_Rowna.pdf

Uzgodnienia_branzowe_i_opinie.pdf

 

4. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  - ZAŁ. NR 10;

OR_na_czas_robot_opis_techniczny.pdf

OR_na_czas_robot_plan_sytuacyjny_1.pdf

OR_na_czas_robot_plan_sytuacyjny_2.pdf

OR_na_czas_robot_plan_sytuacyjny_3.pdf

OR_orientacja.pdf

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf