MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

 

3. ZAŁ. NR 6 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) - ZAŁ. NR 1.A DO SIWZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4.1 (doc.); POZ. 4.2 (pdf)