MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 18.05.2009 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Publicznego w Kryrach , zgodnie z dokumentacją projektową”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„INSTAL-ROGRA”

ul. Stary Targ 3, 43-400 Cieszyn

 

za cenę 344.995,11 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych osiem ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna

ul. Na Błonie 3c nr 58, 30-147 Kraków

OFERTA NR 02 złożona przez:

Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S”

Marek Ścisłowski

ul. W. Stwosza 11b, 43-300 Bielsko-Biała

OFERTA NR 03 złożona przez:

P.P.H.U. ”INSTAL GREŃ” Instalatorstwo Sanitarne, CO, Gaz,

Handel Hurtowy, Detaliczny, Import-Export Józef Greń

ul. Walentego Krząszcza 22, 43-436 Górki Wielkie

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„INSTAL-ROGRA”

ul. Stary Targ 3, 43-400 Cieszyn

OFERTA NR 05 złożona przez:

„PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka

ul. Platynowa 4, 43-200 Pszczyna

OFERTA NR 06 złożona przez:

„Eko-mik-System” Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 5

44-121 Gliwice

OFERTA NR 07 złożona przez:

„PLATER” Spółka Jawna

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 4B, 43-241 Łąka

OFERTA NR 08 złożona przez:

„ELTRANS Instalacje” Sp. z o.o.

ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

366,40

366,40

03

0

0

04

400

400

05

304,48

304,48

06

0

0

07

0

0

08

0

0