MENU

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Zgodnie z przepisami prawa Gmina Suszec jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Gmina Suszec prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Suszec: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Suszcu