MENU

ODPOWIEDZI Z DNIA 24.07.2015 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 24.07.2015 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi dojazdowej” – Etap IV

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Prosimy o dokładne określenie kształtu i koloru kostki betonowej jaką należy przyjąć przy wycenie pozycji nr 42 i 45.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Do wyceny pozycji nr 42 należy przyjąć kostkę betonową behaton grubości 8cm w kolorze szarym natomiast do wyceny pozycji nr 45 należy przyjąć kostkę betonową  behaton grubości 6cm w kolorze szarym (75%) oraz w kolorze czerwonym (25%).

 

                                                                                                             z up. Wójta

                                                                                                             Zastępca Wójta

                                                                                                             Czesław Smusz