MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL: 

Formularz przedmiaru robót - teren rekreacyjny.xls  

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - plany, rysunki, zakres, lokalizacja robót - zał. nr 9 do SIWZ: 

Opis techniczny.pdf 

Projekt zagospodarowania.pdf 

Przekroje I-I,II-II,III-III utwardzenia terenu.pdf 

Karta techniczna - kosz na śmieci.pdf 

Karta techniczna - ławka parkowa.pdf 

Karta techniczna - stolik rekreacyjny.pdf 

Stół do tenisa stołowego rys 1.pdf 

Stół do tenisa stołowego rys 2.pdf

 

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ: 

Specyfikacja techniczna.pdf