MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

 

2. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z ZADEKLAROWANĄ LICZBĄ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POJEMNOŚCIĄ POJEMNIKÓW PRZYPISANYCH DO NIERUCHOMOŚCI ORAZ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ GOTOWOŚCI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ:

Wykaz nieruchomości.pdf

 

3. MAPKA TERENU GMINY SUSZEC - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ:

 Mapka terenu gminy Suszec.pdf

 

 

 

4. MAPKA ORIENTACYJNA TERENU PRZEZNACZONEGO POD PUNKT SELEKTRYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ:

Mapka orientacyjna terenu przeznaczonego pod PSZOK.pdf

 

5. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SUSZEC - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ:

Uchwała Nr XXVIII/107/240/2012.pdf

 

6. UCHWAŁA NR XXVIII/108/241/2012 RADY GMINY SUSZEC Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ:

 Uchwała Nr XXVIII/108/241/2012.pdf

 

7. UCHWAŁA NR XXXI/22/266/2013 RADY GMINY SUSZEC Z DNIA 26 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII/108/241/2012 RADY GMINY SUSZEC Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ:

Uchwała Nr XXXI/22/266/2013.pdf