MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 06.03.2018 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 06.03.2018r.

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby przedszkola”

 

                W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1:

Dla okien O2 - w opisie ma być EI 120, na rysunku i schemacie EI 60.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować okna o klasie odporności ogniowej EI60, zgodnie z rzutem parteru oraz zestawieniem stolarki.

 

Pytanie 2:

Dla zestawu D7+O1 - w opisie dla okna - antywłamaniowe (klasa?) dla drzwi - brak informacji, szyba bezpieczna (jak w opisie) czy antywłamaniowa, dla okna i drzwi brak wymagań odnośnie odporności ogniowej? w opisie EI120, na rysunku i w zestawieniu brak danych.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować stolarkę antywłamaniową klasy RC2. Szyba antywłamaniowa równocześnie jest szybą bezpieczną, wymagane jest zastosowanie szyby klejonej.

Zestaw D7+O1 należy wykonać zgodnie z rzutem parteru oraz zestawieniem stolarki bez wymagania odporności ogniowej.

 

Pytanie 3:

Brak nakładów na parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

ODPOWIEDŹ:

Podczas sporządzania oferty należy doliczyć koszt wykonania parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych dla wszystkich projektowanych okien.

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 1mm malowanej proszkowo na kolor dopasowany do istniejących parapetów.

Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu, z zaokrąglonymi rogami, kolor dopasowany do istniejących parapetów.

Uzupełniono opis poz. 60 d.6 i 61 d.6 w formularzu przedmiaru robót zał. – 1.A.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 06.03.2018, w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A, zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

 

Pytanie 4:

W opisie malowanie ścian - farba emulsyjna, w przedmiarze lateksowa, w ST - dyspersyjno-krzemianowa.

ODPOWIEDŹ:

Do malowania ścian należy zastosować farbę lateksową.

 

Pytanie 5:

Brak nakładów na tynk silikonowy schodów, izolację przeciwwodną pod płytkami, tynk cementowy i silikonowy ścian pod schodami, taśmy z laminatu poliestrowo-szklanego.

 

ODPOWIEDŹ:

Wprowadzona została dodatkowa pozycja nr 47a d.5 do wyceny w formularzu przedmiaru robót zał. – 1.A obejmująca zamurowanie bloczkami betonowymi przestrzeni pod schodami, wykończenie zamurowania tynkiem cementowym oraz tynkiem silikatowym w kolorze brązowym zbliżonym do istniejącego cokołu budynku. Tym samym tynkiem należy wykończyć boczne powierzchnie schodów.

Uzupełniony został opis do poz. 48 d.5. Schody wykończone płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi o podwyższonej antypoślizgowości. Bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi należy wykonać izolację przeciwwodną – izolacja chemiczna dwuskładnikowa, trwale elastyczna. Na pierwszym i ostatnim stopniu schodowym należy nakleić taśmy z laminatu poliestrowo-szklanego gr. 2mm w jaskrawym kolorze (zbliżonym do RAL 5018) zabezpieczające przed upadkiem.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 06.03.2018, w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A, zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

 

Pytanie 6:

Brak nakładów na drzwi wahadłowe do kabin ustępowych.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować kabiny sanitarne przedszkolne o obniżonej wysokości ścianek wewnętrznych oraz drzwi. Wykonane z płyty HPL gr. min. 10 mm w kolorze ze standardowej palety dostawców, do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi należy wyposażyć w dwa zawiasy samodomykające – wahadłowe.

Wprowadzona została dodatkowa pozycja nr 62d.6 do wyceny w formularzu przedmiaru robót zał.1.A.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 06.03.2018, w tym zmiana Formularza przedmiaru robót - zał. 1.A, zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym).

 

Uwaga:

W związku z udzielonymi powyżej wyjaśnieniami Zamawiający:

  1. WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.03.2018 R. DO GODZ. 10.00 (patrz ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).
  2. Zmienił zał. 1.A do SIWZ.

 

  Wójt Gminy

             Marian Pawlas