Edytował: UG Suszec
Data edycji: 24-10-2012 10:29:36

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SUSZEC
REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG W SOŁ. SUSZEC, MIZERÓW I KOBIELICE
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2010/2011
WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZY ZSP W RUDZICZCE - II POSTĘPOWANIE
REMONT NAWIERZCHNI UL. PAŃSKIEJ W KOBIELICACH
REMONT NAWIERZCHNI UL. LEŚNEJ I STARA DROGA W KOBIELICACH
REMONT NAWIERZCHNI UL. DOLNEJ W SUSZCU - I ETAP
REMONT NAWIERZCHNI UL. HETMANIOK W MIZEROWIE - I ETAP
REMONT NAWIERZCHNI UL. BOCZNEJ W MIZEROWIE - I ETAP
WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZY ZSP W RUDZICZCE
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC 2010 R
PLAC ZABAW PRZY UL. SZKOLNEJ W RUDZICZCE - II POSTĘPOWANIE
WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE W MEBLE
WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SP W RUDZICZCE W MEBLE, SPRZĘT RTV I AGD
PLAC ZABAW PRZY UL. SZKOLNEJ W RUDZICZCE
REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SUSZEC
WYKONANIE WJAZDU NA BOISKO SPORTOWE W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ
III ETAP BUDOWY PARKINGU PRZY UL. NIERAD I ŁOSKUTOWA W KRYRACH
REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. ŁĄCZNEJ W RADOSTOWICACH
REMONT DRÓG: UL. NA GRABÓWKI (ODCINEK BOCZNY) I UL. OKRĘŻNEJ W SUSZCU
REMONT NAWIERZCHNI UL. ŁĄCZNEJ W RADOSTOWICACH
BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ - UL. ŚW. JANA I SZKOLNA W SUSZCU
PRZEBUD. SIECI ENERGET. I TELETECH. - UL. ŚW. JANA I SZKOLNA W SUSZCU
REMONT NAWIERZCHNI UL. KRZYWEJ W KOBIELICACH
REMONT NAWIERZCHNI UL. TOPOLOWEJ W KOBIELICACH
REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG W SOŁ. SUSZEC, RUDZICZKA, KRYRY I MIZERÓW
II ETAP BUDOWY PARKINGU PRZY UL. NIERAD I ŁOSKUTOWA W KRYRACH
REMONT NAWIERZCHNI UL. STARA DROGA W KOBIELICACH
REMONT NAWIERZCHNI UL.SKOTNICZEJ W KRYRACH
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC 2010 R.
NAPRAWA POSADZEK I PODJAZDU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZICZCE
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W MIZEROWIE
REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG W SOŁ. SUSZEC, RUDZICZKA I KOBIELICE
PRZEBUDOWA UL. ŚW. JANA I UL. SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM