MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 27.03.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odwodnienia ulicy Zacisze i fragmentu ulicy Topolowej w Kobielicach” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „PREFDRÓG” Czesław Wowra

43-262 Radostowice

ul. Graniczna 5

za cenę: 120.948,04 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Spółka komandytowa

os. Ks. Władysława  8D/10; 44-240 Żory

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa DROMET II Augustyn Łukasz; ul. Korfantego 15, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

P.B.I. Grzdacz Grzegorz  Karpowicz; ul. Kotarbińskiego 28, 41-404 Mysłowice

 

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „PREFDRÓG” Czesław Wowra; ul. Graniczna 5,

43-262 Radostowice

 

OFERTA NR 05 złożona przez:

MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski; ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik –Wielopole

 

OFERTA NR 06 złożona przez:

Usługi Remontowo-Budowlane „ROM” Anna Rom; ul. Górnicza 31/14 , 43-225 Wola

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

252,75

252,75

02

219,27

219,27

03

232,53

232,53

04

300,00

300,00

05

227,67

227,67

06

226,05

226,05

Wójt Gminy

                                                                                        Marian Pawlas