MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, 31.07.2009 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

    Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulicy Okrężnej w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

F.U.H. „MARGOR”

SZŁAPAK G.M.J.

ul. Niedobczycka 4b

44-290 Jejkowice

 

za cenę: 238.341,58 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych dziesięć ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „KAMRAT” s.c.

ul. Wodzisławska 1, 43-245 Studzionka

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

OFERTA NR 03 złożona przez:

„OSINPOL” Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23, 44-240 Żory

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma „D.R.OGRÓD”

ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 05 złożona przez:

„KEM-TYSKIE DROGI” Sp. z o.o.

ul. Urbanowicka 8, 43-100 Tychy

OFERTA NR 06 złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik

OFERTA NR 07 złożona przez:

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna” Sp. z o.o.

ul. Borowikowa 1, 43-215 Jankowice

OFERTA NR 08 złożona przez:

F.U.H. „MARGOR” SZŁAPAK G.M.J.

ul. Niedobczycka 4b, 44-290 Jejkowice

OFERTA NR 09 złożona przez:

Firma „STRADA”

ul. Gagarina 132 C, 44-268 Jastrzębie Zdrój

OFERTA NR 10 złożona przez:

„PETBUD” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

166,71

166,71

02

249,33

249,33

03

288,84

288,84

04

254,4

254,4

05

286,26

286,26

06

294,54

294,54

07

276,27

276,27

08

300

300

09

277,38

277,38

10

0

0