MENU

WYDANIE WYDRUKU AKTU NORMATYWNEGO LUB INNEGO AKTU PRAWNEGO

 

 


 

INFORMACJA

 

Akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia zawarte w DZIENNIKU USTAW oraz MONITORZE POLSKIM są udostępnione nieodpłatnie:

1.    do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego – na stronie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ www.bip.suszec.iap.pl

2.    w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy w Suszcu w Biurze Obsługi Podmiotów Gospodarczych, pok. nr 14

Wydanie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest odpłatne.

 

Do pobrania:

Zarządzenie - opłaty za wydanie wydruku aktu normatywnego i innego aktu prawnego

Wniosek o udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego