MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

 

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

 

4. ZAŁ. 1.A - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.4

 

5. ZAŁ. NR 1.B - TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5

 

6. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 6 – POZ. 14

 

7. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 15 – POZ. 21

 

 1. 1.-SIWZ-2017-11-FOTOWOLTAIKA.pdf Data: 2017-07-07 16:25:56, - Rozmiar: 1 141,75kB
 2. 2.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-07-07 16:25:58, - Rozmiar: 62,03kB
 3. 3.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-07-07 16:26:02, - Rozmiar: 760,89kB
 4. 4.-FORMULARZ-PRZEDMIARU-ZA-.-1_A_Fotowoltaika_Suszec.xls Data: 2017-07-07 16:26:04, - Rozmiar: 47,50kB
 5. 5.-Tabela-istotnych-parametr-w-paneli-PV-i-inwertera.xlsx Data: 2017-07-07 16:26:07, - Rozmiar: 11,70kB
 6. 6.-1509-OPIS.pdf Data: 2017-07-07 16:26:11, - Rozmiar: 891,52kB
 7. 7.-Rys-01.pdf Data: 2017-07-07 16:26:14, - Rozmiar: 463,56kB
 8. 8.-Rys-02.pdf Data: 2017-07-07 16:26:16, - Rozmiar: 295,24kB
 9. 9.-Rys-03.pdf Data: 2017-07-07 16:26:19, - Rozmiar: 262,00kB
 10. 10.-Rys-04.pdf Data: 2017-07-07 16:26:22, - Rozmiar: 223,10kB
 11. 11.-Rys-05.pdf Data: 2017-07-07 16:26:25, - Rozmiar: 249,58kB
 12. 12.-Rys-06.pdf Data: 2017-07-07 16:26:28, - Rozmiar: 244,47kB
 13. 13.-Rys-07.pdf Data: 2017-07-07 16:26:32, - Rozmiar: 225,05kB
 14. 14.-Rys-08.pdf Data: 2017-07-07 16:26:36, - Rozmiar: 122,39kB
 15. 15.-ST-0-1509-Wymagania-og-lne.pdf Data: 2017-07-07 16:26:39, - Rozmiar: 247,95kB
 16. 16.-ST-1-1509-Fotowoltanika.pdf Data: 2017-07-07 16:26:42, - Rozmiar: 337,08kB
 17. 17.-ST-2-1509-Roboty-ziemne.pdf Data: 2017-07-07 16:26:45, - Rozmiar: 232,84kB
 18. 18.-ST-3-1509-Roboty-betonowe-i-elbetowe.pdf Data: 2017-07-07 16:26:48, - Rozmiar: 251,46kB
 19. 19.-ST-4-1509-Izolacje.pdf Data: 2017-07-07 16:26:52, - Rozmiar: 236,87kB
 20. 20.-ST-5-1509-Nawierzchnie.pdf Data: 2017-07-07 16:26:55, - Rozmiar: 253,60kB
 21. 21.-ST-6-1509-Elementy-metalowe.pdf Data: 2017-07-07 16:26:58, - Rozmiar: 197,54kB