MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 29.11.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajos

ul. Zawiszy Czarnego 24; 33-300 Nowy Sącz

za cenę: 132.588,76 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 5 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna

ul. Szczecińska 25 A; 75-122  Koszalin

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PHU „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki

ul. Staszica 22; 82-500 Kwidzyn

OFERTA NR 03 złożona przez:

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajos

ul. Zawiszy Czarnego 24; 33-300 Nowy Sącz

OFERTA NR 04 złożona przez:

Technica Grup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Miłosna 2 Ochaby Małe; 43-430 Skoczów

OFERTA NR 05 złożona przez:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C; 50-424 Wrocław

 

 

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

138,45

120

258,45

02

138,00

120

258,00

03

175,47

108

283,47

04

0

0

0

05

150,15

108

258,15


      Z UP. WÓJTA

    CZESŁAW SMUSZ

   ZASTĘPCA WÓJTA