MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

 SIWZ_-_boisko_Suszec.doc (396.50 Kb)

2. ZAŁACZNIKI A i B DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXEL, WORD (STRONY TYTUŁOWE):

formularz_przedmiaru_robot_zal_A_zagospodarowanie_terenu_wraz_z_modernizacja_boisk_-strona_tytulowa.doc (25.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zagospodarowanie_terenu_wraz_z_modernizacja_boisk_zal._A.xls (71.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_-zal._budynek_zaplecza_boisk-strona_tytulowa.doc (25.50 Kb)

formularza_przedmiaru_robot_-_budynek_zaplecza_boisk_sportowych_zal._B.xls (252.00 Kb)

 

DLA ZADANIA 1:

1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W SUSZCU - ZAŁ. A.1:

OPIS_TECHNICZNY_SUSZEC_BOISKO.pdf (4.33 Mb)

BRAMKA_DO_PILKI_NOZNEJ__S-6.pdf (51.84 Kb)

DRENAZ_OPASKOWY__3.pdf (68.04 Kb)

FURTKA_BEZPIECZENSTA__S-9.pdf (53.44 Kb)

FURTKA__S-11.pdf (50.24 Kb)

MALA_ARCHITEKTURA_S-7.pdf (25.21 Kb)

OGRODZENIE-BRAMA_WJADOWA__S-12.pdf (69.04 Kb)

OGRODZENIE-BRAMKA_WEJSCIOWA__S-10.pdf (64.20 Kb)

OGRODZENIE___S-8.pdf (61.84 Kb)

PILKOCHWYT__S-5.pdf (56.72 Kb)

PROFIL_A-B_UL.PIASKOWA___P-3.pdf (35.27 Kb)

PROFIL_DRENAZU_OPASKOWEGO_P-1.pdf (56.06 Kb)

PROFIL_DRENAZU_OPASKOWEGO_P-2.pdf (56.64 Kb)

PRZEKROJC-C__P-6.pdf (125.37 Kb)

PRZEKROJ_A-A__P-4.pdf (181.43 Kb)

PRZEKROJ_B-B__P-5.pdf (196.06 Kb)

PRZEKROJ_D-D__P-7.pdf (160.64 Kb)

PRZEKROJ_E-E_P-8.pdf (78.43 Kb)

PRZEKROJ_PRZEZ_DREN__S-3.pdf (79.99 Kb)

PRZEKROJ_PRZEZ_DREN___S-4.pdf (78.59 Kb)

PRZEKROJ_PRZEZ_TRYBUNY___P-9.pdf (238.32 Kb)

STUDNIA_CHLONNA_SC1_S-1.pdf (67.89 Kb)

STUDNIA_CHLONNA_SC2__S-2.pdf (67.91 Kb)

ZAGOSPODAROWANIE_-_ODWODNIENIE__2.pdf (419.06 Kb)

ZAGOSPODAROWANIE_TERENU__1.pdf (1.06 Mb)

ZBROJENIE_TRYBUN_-_P-10.pdf (58.62 Kb)

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BOISKA SPORTOWE- ZAŁ. A.2:

STWiOR_budowy_boisk_sportowych.PDF (725.78 Kb)

 

DLA ZADANIA 2:

1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY - ZAŁ. B.1.1:

K-10_PLYTA_STROPOWA.pdf (282.98 Kb)

K-11_RZUT_WIENCOW.pdf (430.12 Kb)

K-12_RZUT_DACHU.pdf (1.30 Mb)

K-1_RZUT_FUNDAMENTOW.pdf (229.61 Kb)

K-2_RZUT_FUNDAMENTOW.pdf (766.19 Kb)

K-3_SLUPSTOPA_FUNDAMENTOWA.pdf (266.09 Kb)

K-5_NADPROZA.pdf (234.66 Kb)

K-6_NADPROZA.pdf (244.86 Kb)

K-7_NADPROZA.pdf (1.64 Mb)

K-8_PODCIAG.pdf (373.56 Kb)

K-9_PODCIAG.pdf (263.91 Kb)

K4-ROZMIESZCZENIE_NADPROZY_I_PODCIAGOW.pdf (194.87 Kb)

OPIS_-_KONSTRUKCJE_ZAPLECZE.pdf (255.06 Kb)

S-1_BALUSTRADY.pdf (324.14 Kb)

S-2_BALUSTRADY.pdf (343.91 Kb)

S-3_BALUSTRADY.pdf (338.61 Kb)

S-4_BALUSTRADY.pdf (249.00 Kb)

SZCZEGOLY_WIEZBY_DACHOWEJ.pdf (4.88 Mb)

2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE) - ZAŁ. B.1.2:

BA-1_RZUT_FUNDAMENTOW..pdf (229.61 Kb)

BA-2_RZUT_PARTERU.pdf (674.13 Kb)

BA-3_RZUT_DACHU.pdf (187.24 Kb)

BA-4_PRZEKROJE.pdf (640.46 Kb)

BA-5_ELEWACJE.pdf (302.93 Kb)

BA-6_ELEWACJE.pdf (254.62 Kb)

OPIS_ARCHITEKTONICZNY.pdf (254.65 Kb)

SUSZEC_-_ZAGOSPODAROWANIE.pdf (2.03 Mb)

ZS-1_ZESTAWIENIE_STOLARKI.pdf (1.33 Mb)

3. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (INSTALACJA C.O.) - ZAŁ. B.1.3:

OPIS_-_INSTALACJA_C.O.pdf (245.45 Kb)

1_-_PROJEKT_C.O_RZUT_PARTERU.pdf (912.47 Kb)

4. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY, CYRKULACJI) - ZAŁ. B.1.4:

OPIS_-_INSTALACJA_WODOCIAGOWA_WEW.pdf (240.36 Kb)

1_-_rzut_parteru.pdf (615.48 Kb)

2_-_WODA-ROZWINIECIE.pdf (714.97 Kb)

5. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM) - ZAŁ. B.1.5:

OPIS_WEW._INSTALACJI_SANITARNEJ_WRAZ_Z_PRZYLACZEM.pdf (297.88 Kb)

1_-_INASTALACJA_SANITARNA_PARTER.pdf (574.88 Kb)

2-_INSTALACJA_SANITARNA-RZUT_DACHU.pdf (290.58 Kb)

3_-_PROFIL_KANALIZACYJNY.pdf (557.94 Kb)

4_-_SYTUACJA.pdf (596.11 Kb)

6. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ SIECIĄ HYDRANTOWĄ) - ZAŁ. B.1.6:

OPIS_-_PRZYLACZE_WODOCIAGOWE.pdf (174.07 Kb)

1_-_SYTUACJA.pdf (3.95 Mb)

2_-_PRZYLACZE_HYDRANTOWE.pdf (257.96 Kb)

3_-_PRZYLACZE_WODOCIAGOWE.pdf (289.40 Kb)

7. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (KOTŁOWNIA GAZOWA) - ZAŁ. B.1.7:

OPIS.pdf (467.40 Kb)

1_-_SCHEMAT_TECHNOLOGICZNY.pdf (189.03 Kb)

2_-_POMIESZCZENIE_KOTLOWNI.pdf (309.02 Kb)

3_-_RZUT_DACHU.pdf (532.25 Kb)

8. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) - ZAŁ. B.1.8: