MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 29.07.2013 R.

 

Suszec, dnia 29.07.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM PRZY ULICY NIERAD I ŁOSKUTOWA W KRYRACH - IV ETAP (II POSTĘPOWANIE) 
 
W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:
 
PYTANIE 1:
Proszę o podanie odmian krzewów (np. Thuja „Aureospicata”, „Szmaragd”, „Kurnik” oraz wielkość (wysokość, wiek, objętość bryły korzennej).
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Odmiany krzewów to:
poz. 60.d.8- Tuja Szmaragd wys. min. 120cm,
poz. 61.d.8- Berberys czerwonolistny, 1 szt. pozycji przedmiarowej to okrągła kempka (10szt. sadzonek) wys. min. 30cm,
poz. 62.d.8- Jałowiec skalny "blue arrow" wys. min. 80cm,
poz. 63.d.8- Trzmielina oskrzydlona Płonący krzew, forma szczepiona na pniu wys. min. 50cm,
poz. 64.d.8- Ostnica mocna-1 szt. pozycji przedmiarowej to sadzonka ukorzeniona w donicach,
poz. 65.d.8- Bluszczyk kurdybanek min. 20cm.
 
                                                                                              Z poważaniem
 
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Marian Pawlas