MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁACZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Siwz_-_przebudowa_ul._Klubowej_-_II_postepowanie.pdf (237.47 Kb) 

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. NR 7 wraz z załącznikiem:

FORMULARZ_PRZEDMIARU_ROBOT_-_1_str.pdf (22.50 Kb)

FORMULARZ_PRZEDMIARU_ROBOT.pdf (74.37 Kb)

Zalacznik_do_Formularza_przedmiaru_robot.pdf (16.48 Kb)

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - ZAŁ. NR 8:

strona_tytulowa_spis_tresci.pdf (26.55 Kb)

OPIS_TECHNICZNY_DO_PROJEKTU_ZAGOSPODAROWANIA_DZIALKI.pdf (26.23 Kb)

opis_techniczny_ul._Klubowa.pdf (62.20 Kb)

kanalizacja_plan_sytuacyjny.pdf (203.77 Kb)

plan_sytuacjyjny.pdf (274.11 Kb)

profil_podluzny_drogi.pdf (180.25 Kb)

przekroj_konstrukcyjne_drogi_rys._3b.pdf (481.96 Kb)

przekroj_konstrukcyjne_drogi_rys_3a.pdf (361.73 Kb)

przekroj_podluzny_kanalizacja.pdf (162.80 Kb)

przekroj_poprzeczne_drogi_rys._4a.pdf (116.61 Kb)

przekroj_poprzeczne_drogi_rys._4b.pdf (115.30 Kb)

szczegoly_wykonania_kanalizacji.pdf (90.98 Kb)

szczegol_studnia_rewizyjnej.pdf (161.41 Kb)

szczegol_wpustu_ulicznego.pdf (103.86 Kb)

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-zał. nr 9:

Specyfikacja_Techniczna__Klubowa.pdf (491.23 Kb)