MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 16.03.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach – Etap II – odcinek od posesji nr 3 do skrzyżowania z ul. Dębową najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a

43-229 ĆWIKLICE

 

za cenę: 228.336,92 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 9 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

„COMPLEX” s.c. G.Janik, M.Michoń

ul. Stuska 5; 43-180 Orzesze

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło

ul. Gagarina 132c; 44-268 Jastrzębie – Zdrój

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL – BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

OFERTA NR 04 złożona przez:

MARBUD ZAKŁAD USŁUG BUDOWLNANYCH Mariusz Ogrodowski

ul. Miodowa 5; 44-207 Rybnik

OFERTA NR 05 złożona przez:

Firma „BUD-ROL” Bogusław Reclik

Ul. M.Konopnickiej 2A; 43-252 Golasowice

OFERTA NR 06 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 07 złożona przez:

„GEO-BUD” – T.B.M. Sp. z o.o.

ul. Boczna 6; 44-240 Żory

 OFERTA NR 08 złożona przez:

Konsorcjum firm: Firma Budowlana D-ART. Damian Ogrodowski

u. Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice – lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska

ul. Tulipanowa 38; 44-264 Jankowice

OFERTA NR 09 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

 

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 60%

 Okres gwarancji - 40%

01

0,00

0,00

0,00

02

113,73

105,00

218,73

03

173,13

120,00

293,13

04

146,64

120,00

266,64

05

170,52

120,00

290,52

06

150,36

120,00

270,36

07

146,04

120,00

266,04

08

150,84

120,00

270,84

09

180,00

120,00

300,00

 

   WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS