MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


 

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A, 1.B, 1.C

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2.1 - 2.3

 

III. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ (DOT. PRZEBUDOWY FRAGMENTU UL. POTOCZEK I DWORSKIEJ) , W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.6

 

IV. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9.21 DO SIWZ (DOT. PRZEBUDOWY ŁĄCZNIKA POTOCZEK I DWORSKIEJ) , W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4.1 - 4.6

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10.1 DO SIWZ (DOT. PRZEBUDOWY FRAGMENTU UL. POTOCZEK I DWORSKIEJ), W TYM: 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 5 

 

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10.2 DO SIWZ (DOT. PRZEBUDOWY ŁĄCZNIKA POTOCZEK I DWORSKIEJ), W TYM: 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 6  1. 1._2015_10_SIWZ_POTOCZEK_I_DWORSKA_W_MIZEROWIE.pdf Data: 2015-09-23 10:53:19, - Rozmiar: 591,72kB
 2. 2.1._Formularz_przedmiaru_1A___ul_Potoczek.xls Data: 2015-09-23 10:53:24, - Rozmiar: 44,50kB
 3. 2.2._Formularz_przedmiaru_1B___ul_Dworska.xls Data: 2015-09-23 10:53:28, - Rozmiar: 44,00kB
 4. 2.3._Formularz_przedmiaru_1C_cznik.xls Data: 2015-09-23 10:53:32, - Rozmiar: 46,00kB
 5. 3.1._ZA_._9.1_DO_SIWZ_Potoczek_i_Dworska_opis.pdf Data: 2015-09-23 10:53:36, - Rozmiar: 61,40kB
 6. 3.2._ZA_._9.1_DO_SIWZ_Rys._1_Plan_orient_Potocz_i_Dworska.pdf Data: 2015-09-23 10:53:40, - Rozmiar: 50,10kB
 7. 3.3._ZA_._9.1_DO_SIWZ_Rys._2_Plan_syt_Potoczek_i_Dworska.pdf Data: 2015-09-23 10:53:45, - Rozmiar: 431,26kB
 8. 3.4._ZA_._9.1_DO_SIWZ_Rys._3_Przekr_j_A_A_Potocz_i_Dworska.pdf Data: 2015-09-23 10:53:48, - Rozmiar: 37,70kB
 9. 3.5._ZA_._9.1_DO_SIWZ_PGK_Warunki_tech_Potocz_i_Dworska_Mapa.pdf Data: 2015-09-23 10:53:56, - Rozmiar: 1 917,24kB
 10. 3.6._ZA_._9.1_DO_SIWZ_PGK_Warunki_tech_Potoczek_i_Dworska.pdf Data: 2015-09-23 10:54:02, - Rozmiar: 583,48kB
 11. 4.1._ZA_._9.2_DO_SIWZ_cznik_Potoczek_i_Dworska_opis.pdf Data: 2015-09-23 10:54:10, - Rozmiar: 110,25kB
 12. 4.2._ZA_._9.2_DO_SIWZ_Rys._1_Plan_orient_cznik.pdf Data: 2015-09-23 10:54:14, - Rozmiar: 173,64kB
 13. 4.3._ZA_._9.2_DO_SIWZ_Rys._2_Plan_sytuac_cznik.pdf Data: 2015-09-23 10:54:19, - Rozmiar: 446,59kB
 14. 4.4._ZA_._9.2_DO_SIWZ_Rys._3_Przekr_j_A_A_cznik.pdf Data: 2015-09-23 10:54:23, - Rozmiar: 51,44kB
 15. 4.5._ZA_._9.2_DO_SIWZ_PGK_Warunki_tech_cznik.pdf Data: 2015-09-23 10:54:30, - Rozmiar: 1 811,05kB
 16. 4.6._ZA_._9.2_DO_SIWZ_Tauron_Warunki_tech_cznik.pdf Data: 2015-09-23 10:54:40, - Rozmiar: 2 224,02kB
 17. 5._ZA_._10.1_DO_SIWZ_Potoczek_i_Dworska_ST.pdf Data: 2015-09-23 10:54:45, - Rozmiar: 354,25kB
 18. 6._ZA_._10.2_DO_SIWZ_cznik_Potoczek_i_Dworska_ST.pdf Data: 2015-09-23 10:54:49, - Rozmiar: 433,25kB