MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2

 

III. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.18

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 4.1 - 4.8

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5.1 – 5.8

 

 1. 1._2016_3_SIWZ_BARANIOK.pdf Data: 2016-03-21 14:23:40, - Rozmiar: 528,23kB
 2. 2._Formularz_przedmiaru___1_A.xls Data: 2016-03-21 14:23:40, - Rozmiar: 81,50kB
 3. 3.1_Baraniok_Rudziczka_OPIS.pdf Data: 2016-03-21 14:23:44, - Rozmiar: 1 748,59kB
 4. 3.2_Baraniok_Rudziczka_Uzgodnienia.pdf Data: 2016-03-21 14:23:53, - Rozmiar: 4 030,09kB
 5. 3.3_Rys01_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:02, - Rozmiar: 3 492,74kB
 6. 3.4_Rys02_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:03, - Rozmiar: 230,69kB
 7. 3.5_Rys03_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:04, - Rozmiar: 271,73kB
 8. 3.6_Rys04_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:05, - Rozmiar: 238,12kB
 9. 3.7_Rys05_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:08, - Rozmiar: 194,49kB
 10. 3.8_Rys06_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:09, - Rozmiar: 126,57kB
 11. 3.9_Rys07_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:09, - Rozmiar: 134,00kB
 12. 3.10_Rys08_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:19, - Rozmiar: 131,29kB
 13. 3.11_Rys09_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:31, - Rozmiar: 116,18kB
 14. 3.12_Rys10_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:32, - Rozmiar: 223,93kB
 15. 3.13_Rys11_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:33, - Rozmiar: 243,20kB
 16. 3.14_Rys12_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:34, - Rozmiar: 257,36kB
 17. 3.15_Rys13_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:35, - Rozmiar: 250,37kB
 18. 3.16_Rys14_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:36, - Rozmiar: 194,35kB
 19. 3.17_Rys15_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:39, - Rozmiar: 184,66kB
 20. 3.18_Rys16_Baraniok_Rudziczka.pdf Data: 2016-03-21 14:24:40, - Rozmiar: 144,20kB
 21. 4.1_OPIS_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczasowa.pdf Data: 2016-03-21 14:24:42, - Rozmiar: 622,27kB
 22. 4.2_Rys01_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczas_Orientacja.pdf Data: 2016-03-21 14:24:49, - Rozmiar: 3 496,70kB
 23. 4.3_Rys02_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczas_etap1.pdf Data: 2016-03-21 14:24:50, - Rozmiar: 243,29kB
 24. 4.4_Rys03_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczas_etap2.pdf Data: 2016-03-21 14:24:51, - Rozmiar: 259,41kB
 25. 4.5_Rys04_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczas_etap3.pdf Data: 2016-03-21 14:24:52, - Rozmiar: 272,60kB
 26. 4.6_Rys05_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczas_etap4.pdf Data: 2016-03-21 14:24:53, - Rozmiar: 264,57kB
 27. 4.7_Rys06_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczas_etap5.pdf Data: 2016-03-21 14:24:54, - Rozmiar: 172,03kB
 28. 4.8_Rys07_Baraniok_Rudziczka_Org_Tymczas_etap6.pdf Data: 2016-03-21 14:24:54, - Rozmiar: 233,11kB
 29. 5.1_ST_00_Baraniok_Rudziczka_Tytu_owa_Spis.pdf Data: 2016-03-21 14:24:55, - Rozmiar: 36,10kB
 30. 5.2_ST_00_Rudziczka_Baraniok_Wymagania_og_lne.pdf Data: 2016-03-21 14:24:55, - Rozmiar: 112,29kB
 31. 5.3_ST_01_Rudziczka_Baraniok_Wytyczenie_punkt_w.pdf Data: 2016-03-21 14:24:56, - Rozmiar: 41,25kB
 32. 5.4_ST_02_Rudziczka_Baraniok_Korytowanie.pdf Data: 2016-03-21 14:24:56, - Rozmiar: 52,71kB
 33. 5.5_ST_03_Rudziczka_Baraniok_Warstwy_z_kruszywa.pdf Data: 2016-03-21 14:24:56, - Rozmiar: 82,62kB
 34. 5.6_ST_04_Rudziczka_Baraniok_Nawierzchnia_z_BA.pdf Data: 2016-03-21 14:24:57, - Rozmiar: 117,44kB
 35. 5.7_ST_05_Rudziczka_Baraniok_Zabezpieczenie_uzbrojenia.pdf Data: 2016-03-21 14:24:57, - Rozmiar: 30,87kB
 36. 5.8_ST_06_Rudziczka_Baraniok_Org_Tymczasowa.pdf Data: 2016-03-21 14:24:58, - Rozmiar: 43,22kB