MENU

Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SUSZCU

Ul. Św. Jana 70

43-267 Suszec

Tel.: (32)2124211

 

ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE

Ul. Wyzwolenia 2

43 – 267 Suszec

Tel.: (32)2114691

 

e-mail: przedszkole_w_suszcu@poczta.onet.pl 

strona internetowa: www.przedszkolesuszec.edupage.org 

 

NIP:        638-172-78-24

REGON:  271503828

 

DYREKTOR: Róża Dubiel


godziny przyjęć dyrektora :

 pn.  7:30 - 9:30

 śr.  13:00 – 15:00


WICEDYREKTOR: Waleczek-Sikora Joanna


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków:

w każdą środę od 13:00 - 15:00

godziny pracy sekretariatu: 7:30 - 15:30

FORMA PRAWNA – jednostka budżetowa gminy, nie posiada osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych

ORGANIZACJA – organizację przedszkola określa Statut Przedszkola Publicznego w Suszcu uchwalony zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty

MAJĄTEK PRZEDSZKOLA – stanowi własność Gminy Suszec