MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.2 – ZAŁ. 1.A

POZ.3 -  ZAŁ. 1.B

 

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 4

 

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5

 

5. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (w tym BIOZ):

OPIS TECHNICZNY DOKUMENTACJI OGÓLNOBUDOWLANEJ I SANITARNEJ: 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6 – 11

OPIS TECHNICZNY DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ: 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 12 – 22

BIOZ: PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 23

 

8. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 24

 1. 1.SIWZ-2017-6-O-rodek-Zdrowia-etap-2.pdf Data: 2017-05-19 15:37:12, - Rozmiar: 1 110,91kB
 2. 2.-Za-.-1.A_Formularz-przedmiaru-1.A.xlsx Data: 2017-05-19 15:37:13, - Rozmiar: 27,20kB
 3. 3.-Za-.-1.B_Formularz-przedmiaru-1.B.xlsx Data: 2017-05-19 15:37:13, - Rozmiar: 29,14kB
 4. 4.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-05-19 15:37:14, - Rozmiar: 60,88kB
 5. 5-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-05-19 15:37:16, - Rozmiar: 771,34kB
 6. 6.-czesc_rysunkowa.pdf Data: 2017-05-19 15:37:44, - Rozmiar: 12 638,47kB
 7. 7.-O-rodek-Zdrowia-zestawienie-stolarki-II-etap.pdf Data: 2017-05-19 15:37:45, - Rozmiar: 51,67kB
 8. 8.-O-rodek-Zdrowia-parter-rzut-docelowy.pdf Data: 2017-05-19 15:37:46, - Rozmiar: 142,19kB
 9. 9.-O-rodek-Zdrowia-parter-zakres-rob-t.pdf Data: 2017-05-19 15:37:47, - Rozmiar: 155,29kB
 10. 10.-130304_suszec-INST.pdf Data: 2017-05-19 15:37:48, - Rozmiar: 200,60kB
 11. 11.-opis-wod-kan.pdf Data: 2017-05-19 15:37:53, - Rozmiar: 1 744,54kB
 12. 12.-Przebudowy-i-rozbudowy-o-rodka-zdrowia-w-Suszcu-przy-ul.-Wyzwolenia-2-PB-08.04.pdf Data: 2017-05-19 15:37:55, - Rozmiar: 948,48kB
 13. 13.-Rys.-nr-3-O-rodek-Zdrowia-uzgodniony-ppo-.pdf Data: 2017-05-19 15:37:59, - Rozmiar: 1 681,95kB
 14. 14.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys-nr-1_1.pdf Data: 2017-05-19 15:38:00, - Rozmiar: 124,88kB
 15. 15.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys.-1_2.pdf Data: 2017-05-19 15:38:01, - Rozmiar: 138,82kB
 16. 16.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys.-nr-1_3.pdf Data: 2017-05-19 15:38:02, - Rozmiar: 116,70kB
 17. 17.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys.-nr-2.pdf Data: 2017-05-19 15:38:04, - Rozmiar: 254,37kB
 18. 18.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys.-nr-3.pdf Data: 2017-05-19 15:38:05, - Rozmiar: 228,29kB
 19. 19.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys.-nr-4.pdf Data: 2017-05-19 15:38:06, - Rozmiar: 165,87kB
 20. 20.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys.-nr-5.pdf Data: 2017-05-19 15:38:07, - Rozmiar: 339,67kB
 21. 21.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-rys.-nr-6.pdf Data: 2017-05-19 15:38:08, - Rozmiar: 266,50kB
 22. 22.-UG-Suszec-O-rodek-Zdrowia-01-wykaz-opraw.pdf Data: 2017-05-19 15:38:09, - Rozmiar: 112,17kB
 23. 23.-opis-bioz.pdf Data: 2017-05-19 15:38:10, - Rozmiar: 272,13kB
 24. 24.-OZ-Suszec-STWiOR.pdf Data: 2017-05-19 15:38:13, - Rozmiar: 1 244,48kB