MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 1.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2.1

 

III. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

Projekt techniczny - POZ. 3.1 - 3.13

Uzgodnienia – POZ. 3.14 – 3.26

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 4.1 - 4.2

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5.1 

 1. 1.1_2016_11_SIWZ_Pawia_w_Rudziczce.pdf Data: 2016-07-25 21:18:45, - Rozmiar: 756,38kB
 2. 2.1_Formularz_przedmiaru_1_A.xls Data: 2016-07-25 21:18:45, - Rozmiar: 106,00kB
 3. 3.1_Opis_techniczny.pdf Data: 2016-07-25 21:18:46, - Rozmiar: 142,32kB
 4. 3.2_Rys._1.pdf Data: 2016-07-25 21:18:53, - Rozmiar: 1 569,82kB
 5. 3.3_Rys._2.pdf Data: 2016-07-25 21:18:57, - Rozmiar: 754,71kB
 6. 3.4_Rys._3.pdf Data: 2016-07-25 21:19:02, - Rozmiar: 861,04kB
 7. 3.5_Rys._4.pdf Data: 2016-07-25 21:19:04, - Rozmiar: 316,87kB
 8. 3.6_Rys._5.pdf Data: 2016-07-25 21:19:06, - Rozmiar: 326,17kB
 9. 3.7_Rys._6.pdf Data: 2016-07-25 21:19:08, - Rozmiar: 326,34kB
 10. 3.8_Rys._7.pdf Data: 2016-07-25 21:19:10, - Rozmiar: 398,76kB
 11. 3.9_Rys._8.pdf Data: 2016-07-25 21:19:13, - Rozmiar: 586,83kB
 12. 3.10_Rys._9.pdf Data: 2016-07-25 21:19:14, - Rozmiar: 262,54kB
 13. 3.11_Rys._10.pdf Data: 2016-07-25 21:19:18, - Rozmiar: 360,11kB
 14. 3.12_Rys._11.pdf Data: 2016-07-25 21:19:24, - Rozmiar: 496,00kB
 15. 3.13_Rys._12.pdf Data: 2016-07-25 21:19:26, - Rozmiar: 222,46kB
 16. 3.14_Uzgodnienie_Gmina.pdf Data: 2016-07-25 21:19:28, - Rozmiar: 194,17kB
 17. 3.15_Uzgodnienie_PGK.pdf Data: 2016-07-25 21:19:31, - Rozmiar: 491,34kB
 18. 3.16_Uzgodnienie_PGK_1.pdf Data: 2016-07-25 21:19:38, - Rozmiar: 1 430,05kB
 19. 3.17_Uzgodnienie_TAURON.pdf Data: 2016-07-25 21:19:41, - Rozmiar: 794,05kB
 20. 3.18_Uzgodnienie_TAURON_1.pdf Data: 2016-07-25 21:19:48, - Rozmiar: 1 405,96kB
 21. 3.19_Uzgodnienie_TAURON_2.pdf Data: 2016-07-25 21:19:50, - Rozmiar: 456,17kB
 22. 3.20_Uzgodnienie_PSG.pdf Data: 2016-07-25 21:19:51, - Rozmiar: 331,49kB
 23. 3.21_Uzgodnienie_PSG_1.pdf Data: 2016-07-25 21:19:57, - Rozmiar: 1 402,44kB
 24. 3.22_Uzgodnienie_PSG_2.pdf Data: 2016-07-25 21:19:58, - Rozmiar: 148,13kB
 25. 3.23_Uzgodnienie_Orange.pdf Data: 2016-07-25 21:20:00, - Rozmiar: 519,53kB
 26. 3.24_Uzgodnienie_Orange_1.pdf Data: 2016-07-25 21:20:06, - Rozmiar: 1 441,46kB
 27. 3.25_Narada_koordynacyjna.pdf Data: 2016-07-25 21:20:08, - Rozmiar: 660,38kB
 28. 3.26_Narada_koordynacyjna_1.pdf Data: 2016-07-25 21:20:15, - Rozmiar: 1 551,50kB
 29. 4.1_Projekt_organizacji_ruchu.pdf Data: 2016-07-25 21:20:22, - Rozmiar: 1 957,99kB
 30. 4.2_Zatwierdzenie.pdf Data: 2016-07-25 21:20:28, - Rozmiar: 374,80kB
 31. 5.1.pdf Data: 2016-07-25 21:20:31, - Rozmiar: 773,09kB