MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_remonty_drog_-_tluczniowki_2009_deszczowa_stawowa_i_bukowa.pdf (191.18 Kb)

2. ZAŁĄCZNIK 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) (w formacie PDF lub EXCEL) + strona tytułowa w formacie PDF:

FORMULARZ_PRZEDMIARU_-_Strona_tytulowa.pdf (22.98 Kb)

Formularz_przedmiaru_-_ul._Bukowa.pdf (22.37 Kb)

Formularz_przedmiaru_-_ul._Bukowa.xls (30.50 Kb)

Formularz_przedmiaru_-_ul._Deszczowa.pdf (22.76 Kb)

Formularz_przedmiaru_-_ul._Deszczowa.xls (30.50 Kb)

Formularz_przedmiaru_-_ul._Stawowa.pdf (22.74 Kb)

Formularz_przedmiaru_-_ul._Stawowa.xls (32.00 Kb)

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI - ZAŁ. NR 6:

Dokumentacja_projektowa_-_utwardzenie_drog_2009.pdf (61.36 Kb)

Remont_drog_-_Przekroj_poprzeczny.pdf (60.83 Kb)

ul._Deszczowa_i_Stawowa_odcinek_boczny_w_Suszcu.pdf (1.64 Mb)

ul._Bukowa_w_Suszcu.pdf (1.72 Mb)

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 7 do SIWZ:

Strona_tytulowa_i_spis_tresci.pdf (25.71 Kb)

0_wymagania_ogolne_BD00.00_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (110.37 Kb)

1_odtworzenie_trasy_BD01.01_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (55.46 Kb)

2_koryta_BD02.01_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (53.86 Kb)

3_podbudowa_z_tlucznia_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (56.37 Kb)