MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

 SIWZ - ul. Studzienka w Radostowicach - III etap.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Formularz przedmiaru - ul. Studzienka w Radostowicach - III etap.xls 

 

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - zał. nr 9 do SIWZ:

 

 

Opis techniczny.pdf

Szkic orientacyjny.pdf

1a.pdf

1b.pdf

3a.pdf

3b.pdf

3c.pdf

3d.pdf

4a.pdf

4b.pdf

5a.pdf

5b.pdf

Bioz.pdf

Uzgodnienia PGK.pdf

 

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:

Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf

Rys. 1A.pdf

Rys. 1B.pdf 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ:

Specyfikacja Techniczna - ul. Studzienka w Radostowicach.pdf