MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

 

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

 

4. ZAŁ. 1.A - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.4

 

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5 – POZ. 10

 

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT TECHNICZNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) – BRANŻA WODNO - KANALIZACYJNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 11 – POZ. 15

 

7. ZAŁ. NR 8.3 DO SIWZ – PROJEKT TECHNICZNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) – BRANŻA GAZOWA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 16 – POZ. 22

 

8. ZAŁ. NR 8.4 DO SIWZ – PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 23 – POZ. 24

 

9. ZAŁ. NR 8.5 DO SIWZ – PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 25 – POZ. 26

 

10. ZAŁ. NR 8.6 DO SIWZ – DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 27 – POZ. 28

 

11. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA DROGOWA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 29 – POZ. 51

 

12. ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA WODNO - KANALIZACYJNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 52

 

13. ZAŁ. NR 9.3 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA GAZOWA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 53

 1. 1.-2017-19-CICHA-SUSZEC.pdf Data: 2017-12-27 14:18:25, - Rozmiar: 964,29kB
 2. 2.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-12-27 14:18:32, - Rozmiar: 62,36kB
 3. 3.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-12-27 14:19:38, - Rozmiar: 748,79kB
 4. 4.-Formularz_przedmiaru_1_A.xls Data: 2017-12-27 14:26:01, - Rozmiar: 76,50kB
 5. 5.-Opis-Cicha.pdf Data: 2017-12-27 14:26:01, - Rozmiar: 102,00kB
 6. 6.-01_01-plan-orientacyjny.pdf Data: 2017-12-27 14:26:06, - Rozmiar: 2 116,89kB
 7. 7.-02_01-projekt-zagospodarowania-terenu-bran-a-drogowa.pdf Data: 2017-12-27 14:26:09, - Rozmiar: 570,87kB
 8. 8.-03_01-profil-pod-u-ny.pdf Data: 2017-12-27 14:26:10, - Rozmiar: 436,98kB
 9. 9.-04_01-przekroje-normalne.jpg Data: 2017-12-27 14:26:12, - Rozmiar: 832,73kB
 10. 10.-05_01-PZT-bran-a-sanitarna.pdf Data: 2017-12-27 14:26:14, - Rozmiar: 322,20kB
 11. 11.-00-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-12-27 14:26:14, - Rozmiar: 93,34kB
 12. 12.-00-orientacja.pdf Data: 2017-12-27 14:26:16, - Rozmiar: 498,77kB
 13. 13.-01-plan-sytuacyjny.pdf Data: 2017-12-27 14:26:17, - Rozmiar: 297,86kB
 14. 14.-02-profile-KD.pdf Data: 2017-12-27 14:26:18, - Rozmiar: 203,05kB
 15. 15.-zal-1.pdf Data: 2017-12-27 14:26:19, - Rozmiar: 315,87kB
 16. 16.-00-opis-techniczny.pdf Data: 2017-12-27 14:26:20, - Rozmiar: 93,92kB
 17. 17.-00-orientacja.pdf Data: 2017-12-27 14:26:22, - Rozmiar: 498,77kB
 18. 18.-01-plan-sytuacyjny.pdf Data: 2017-12-27 14:26:23, - Rozmiar: 284,42kB
 19. 19.-02-profile-gazoci-g-w.pdf Data: 2017-12-27 14:26:24, - Rozmiar: 119,18kB
 20. 20.-03-schemat-przepi-cia.pdf Data: 2017-12-27 14:26:24, - Rozmiar: 87,92kB
 21. 21.-zal-1.pdf Data: 2017-12-27 14:26:26, - Rozmiar: 454,14kB
 22. 22.-zal-2.pdf Data: 2017-12-27 14:26:26, - Rozmiar: 20,56kB
 23. 23.-Tymczasowa-Cicha.docx Data: 2017-12-27 14:26:27, - Rozmiar: 25,17kB
 24. 24.-02_01-org-ruchu_tymczasowa.pdf Data: 2017-12-27 14:26:29, - Rozmiar: 593,69kB
 25. 25.-docelowa.doc Data: 2017-12-27 14:26:29, - Rozmiar: 54,00kB
 26. 26.-02_01-org-ruchu_docelowa.pdf Data: 2017-12-27 14:26:31, - Rozmiar: 648,87kB
 27. 27.-TEKST-radostowice.pdf Data: 2017-12-27 14:26:32, - Rozmiar: 60,97kB
 28. 28.-profile.pdf Data: 2017-12-27 14:26:34, - Rozmiar: 279,39kB
 29. 29.-SPIS-SPECYFIKACJI-DROGOWYCH.doc Data: 2017-12-27 14:26:35, - Rozmiar: 41,00kB
 30. 30.-D010101.docx Data: 2017-12-27 14:26:36, - Rozmiar: 51,63kB
 31. 31.-D010202.docx Data: 2017-12-27 14:26:36, - Rozmiar: 20,49kB
 32. 32.-D010204.docx Data: 2017-12-27 14:26:37, - Rozmiar: 19,80kB
 33. 33.-D020101.docx Data: 2017-12-27 14:26:37, - Rozmiar: 33,30kB
 34. 34.-D020301.docx Data: 2017-12-27 14:26:38, - Rozmiar: 45,43kB
 35. 35.-D040101.docx Data: 2017-12-27 14:26:38, - Rozmiar: 39,65kB
 36. 36.-D040201.docx Data: 2017-12-27 14:26:39, - Rozmiar: 25,43kB
 37. 37.-D040301.docx Data: 2017-12-27 14:26:40, - Rozmiar: 24,71kB
 38. 38.-D040402.docx Data: 2017-12-27 14:26:41, - Rozmiar: 57,83kB
 39. 39.-D040404.docx Data: 2017-12-27 14:26:41, - Rozmiar: 25,21kB
 40. 40.-D040501.docx Data: 2017-12-27 14:26:42, - Rozmiar: 39,93kB
 41. 41.-D040701.doc Data: 2017-12-27 14:26:43, - Rozmiar: 287,00kB
 42. 42.-D050305a.docx Data: 2017-12-27 14:26:44, - Rozmiar: 68,00kB
 43. 43.-D050305b.docx Data: 2017-12-27 14:26:44, - Rozmiar: 68,27kB
 44. 44.-D050311.docx Data: 2017-12-27 14:26:45, - Rozmiar: 27,49kB
 45. 45.-D050323-Nawierzchnia-z-kostki.doc Data: 2017-12-27 14:26:46, - Rozmiar: 115,00kB
 46. 46.-D060101.docx Data: 2017-12-27 14:26:46, - Rozmiar: 34,59kB
 47. 47.-D060301.docx Data: 2017-12-27 14:26:47, - Rozmiar: 24,66kB
 48. 48.-D070201.docx Data: 2017-12-27 14:26:48, - Rozmiar: 51,18kB
 49. 49.-D080101.docx Data: 2017-12-27 14:26:48, - Rozmiar: 33,93kB
 50. 50.-D080301.docx Data: 2017-12-27 14:26:49, - Rozmiar: 28,22kB
 51. 51.-DM-00-00-00.docx Data: 2017-12-27 14:26:49, - Rozmiar: 71,09kB
 52. 52.-Specyfikacja-kanalizacja-deszczowa.pdf Data: 2017-12-27 14:26:50, - Rozmiar: 162,70kB
 53. 53.-Specyfikacja-gazoci-g.pdf Data: 2017-12-27 14:26:51, - Rozmiar: 140,76kB