MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 28.04.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Rudziczce (od ul. Woszczyckiej do ul. Kleszczowskiej) wraz z kanalizacją deszczową, zgodnie z dokumentacją projektową”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania

Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1B

44-207 Rybnik

 

za cenę: 344.178,40 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych dwanaście ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Zakład Budowlany Roman Tajak

ul. Rybnicka 206

44-240 Żory

OFERTA NR 02 złożona przez:

„EUROVIA POLSKA” S.A.

ul. Fabryczna 20B

53-609 Wrocław

Adres do korespondencji:

ul. Prosta 144

44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania

Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1B

44-207 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Sp.J.

Józef Walczak, Piotr Walczak

os. Ks. Władysława 8D/10

44-240 Żory

OFERTA NR 05 złożona przez:

MAGNAT” Sp. z o.o.

ul. Sztolniowa 49

44-251 Rybnik

OFERTA NR 06 złożona przez:

Firma Ogólnobudowlana-Montażowa „BUDMONT” Beata Wowra

ul. Paderewskiego 8

44-240 Żory

 OFERTA NR 07 złożona przez:

„JABUDEX” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6/115

44-240 Żory

OFERTA NR 08 złożona przez:

„GEO-BUD-T.B.M.” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6

44-240 Żory

OFERTA NR 09 złożona przez:

„OSINPOL” Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

OFERTA NR 10 złożona przez:

Eurodroga-Wykonawstwo

Antoni Macha