MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

 SIWZ - ul. Stara Droga w Kobielicach.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Formularz przedmiaru - ul. Stara Droga w Kobielicach.xls 

 

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - zał. nr 9 do SIWZ:

 

 

Stara Droga - OPIS TECHNICZNY.pdf

01 ORIENTACJA.pdf

02 SYTUACJA.pdf

03 PROFIL PODŁUŻNY.pdf

04 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

05 PRZEKROJE POPRZECZNE.pdf

 

 

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:

OR Stara Droga - OPIS.pdf

OR Stara Droga - RYS 1.pdf

 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ:

 Specyfikacja Techniczna - ul. Stara Droga w Kobielicach.pdf