MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

AKCJA_ZIMA_2014-2015.pdf

ZAŁĄCZNIKI NR 9-19 do SIWZ (MAPKI ORIENTACYJNE Z WYKAZEM DRÓG, CHODNIKÓW):

REJON 1 - SUSZEC I - zał. nr 9

R1_-_Suszec1.pdf

 REJON 2 - SUSZEC II - zał. nr 10

R2_-_Suszec2.pdf

REJON 3 - RUDZICZKA - zał. nr 11

R3_-_Rudziczka.pdf

REJON 4 - KOBIELICE - zał. nr 12

R4_-_Kobielice.pdf

 REJON 5 - RADOSTOWICE - zał. nr 13

R5_-_Radostowice.pdf

 REJON 6 - KRYRY - zał. nr 14

R6_-_Kryry.pdf

REJON 7 - MIZERÓW - zał. nr 15

R7_-_Mizerow.pdf

REJON 8 - PARKINGI, PLACE, INNE - zał. nr 16 a-c

R8a_-_Place,_Parkingi.pdf

R8b_-_Place,_Parkingi.pdf

R8c_-_Place,_Parkingi.pdf

REJON 9 - SUSZEC - TRASA MZK - zał. nr 17

R9_-_Trasa_MZK.pdf

REJON 10 - CHODNIKI - zał. nr 18a - d

R10a_-_Chodniki.pdf

R10b_-_Chodniki.pdf

R10c_-_Chodniki.pdf

R10d_-_Chodniki.pdf

REJON 11 - DROGI POWIATOWE - zał. nr 19a - c 

R11_-_Zal__19a.doc

R11b_-_Drogi_Powiatowe - zał.19b.pdf

Zasady_odsniezania_i_usuwania_sliskosci_zimowej_na_drogach_powiatowych_-_Zal_19c.doc