MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

 

2. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A i 1.B:

 

Formularz przedmiaru robót - zał. 1.A - ul. Okrężna.xls

Formularz przedmiaru robot_- zał. 1.B - odc. boczny ul. Poprzecznej.xls

 

  

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - UL. OKRĘŻNA - ZAŁ. 9A:

 

Projekt - ul. Okrężna.pdf

 

 

4. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ODC. BOCZNY UL. POPRZECZNEJ - ZAŁ. 9B:

 

Projekt - odc. boczny ul. Poprzecznej.pdf

 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - UL. OKRĘŻNA - ZAŁ. 10A:

 

ST - ul. Okrężna.pdf

 

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ODC. BOCZNY UL. POPRZECZNEJ - ZAŁ. 10B:

 

ST - odc. boczny ul. Poprzecznej.pdf