MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 23.06.2014 R.

 

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

z dnia 23.06.2014 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce”,  tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem”

 

W odpowiedzi na pytania wykonawców związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytań:

 

PYTANIE 1:

Zgodnie z opisem technicznym dot. odwodnienia, na projektowanych studniach kanalizacyjnych należy zamontować włazy żeliwne DN800. Czy zamawiający dopuści zabudowę włazów dn 600, z uwagi na fakt, iż na wykonanym już odcinku zabudowano włazy dn 600?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza zabudowę włazów żeliwnych DN600 na projektowanych studniach kanalizacyjnych.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas