MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_ul._Krzywa_w_Kobielicach.pdf (204.23 Kb)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONA TYTUŁOWA):

Formularz_przedmiaru_robot_zal._1.A_-_ul._Krzywa_-_strona_tytulowa.doc (23.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_zal._1.A_-_ul._Krzywa.xls (27.00 Kb)

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA, OPINIE) - ZAŁ. NR 6

ul._Krzywa_-_str._tyt._PW.pdf (18.73 Kb)

ul._Krzywa_-_opis_PW.pdf (63.33 Kb)

D-01_Orientacja.pdf (1.51 Mb)

D-02_Plan_sytuacyjny.pdf (541.36 Kb)

D-03_Niweleta_ul.Krzywa.pdf (1.42 Mb)

D-04_PRZEKROJE_NORMALNE.pdf (74.27 Kb)

D-05_Przekroje_poprzeczne.pdf (2.87 Mb)

D-06_Szczegoly_drogowe.pdf (76.16 Kb)

D-07_Konstrukcja_zjazdow.pdf (211.52 Kb)

D-08_Przepust_pod_droga.pdf (160.88 Kb)

D-09_Szczegol_scieku_skarpowego.pdf (58.73 Kb)

D-10_Plan_wytyczeniowy.pdf (575.63 Kb)

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 7

spis_specyfikacji.doc (37.50 Kb)

DM000000_krzywa.doc (188.00 Kb)

D010101_wyznaczenie_trasy.doc (67.00 Kb)

D010201_karczowanie.doc (47.00 Kb)

D010204_rozbiorki.doc (55.00 Kb)

D020101_wykopy.doc (103.50 Kb)

D020301_nasypy.doc (134.50 Kb)

D040102_profilowanie_i_zageszczenie.doc (97.00 Kb)

D040301_oczyszcz_i_skrop.doc (90.00 Kb)

D040402_podb_z_kruszywa_lamanego.DOC (145.00 Kb)

D040502_grunt_stab_cementem.DOC (161.00 Kb)

D050305_Wwa_wiazaca.doc (187.00 Kb)

D050306_Wwa_scieralna.doc (216.00 Kb)

D050311_Frezowanie.DOC (82.00 Kb)

D060101_Umocnienie_skarp.doc (77.00 Kb)

D060201_Przepust.doc (76.50 Kb)

D060301_oczyszczenie_rowu.doc (67.50 Kb)

D080101_Kraweznik_betonowy.doc (86.00 Kb)

D080401_Wyjazdy.doc (79.00 Kb)

D080501_Sciek_z_prefabrykatow_bet.doc (87.50 Kb)