MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

siwz_dokumentacja_oczyszczalnia_ścieków_14.09.2009

2. ZAŁĄCZNIK NR 6 - SPECYFIKACJA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUSZCU:

Specyfikacja_modernizacji_i_rozbudowy_oczyszczalni_sciekow.pdf (209.62 Kb)