MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Suszec, dnia 17.08.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi dojazdowej – Etap IV” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

ROL-BUD” Sp. J. Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

za cenę: 109 830,53 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Usługi Brukarskie Radosław Mikuszewski

ul. Wypoczynkowa 28; 34-300 Żywiec

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak

ul. Kręta 8; 43-502 Czechowice-Dziedzice

OFERTA NR 03 złożona przez:

ZPUH „MULTIDOMEX” Sp. j. J.Culic, A. Tyburczy

ul. Lektorska 59A, 44-210 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

SIM Mariusz Świerkosz

ul. Ustrońska 46; 43-440 Goleszów

OFERTA NR 05 złożona przez:

PPUH „APM” spółka z o.o.

ul. Wyglendy 42; 44-200 Rybnik

OFERTA NR 06 złożona przez:

„KAZBUD” Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 39; 43-254 Warszowice

OFERTA NR 07 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD”; Spółka Jawna Kazimierz Pastor

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

 

III.            Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

179,76

15,00

194,76

02

226,32

15,00

241,32

03

229,50

15,00

244,50

04

192,00

15,00

207,00

05

261,24

15,00

276,24

06

260,07

15,00

275,07

07

285,00

15,00

300,00

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas