MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

2014-4_SIWZ_-_Rozbudowa_SZKOLY_w_Suszcu.doc

  

2. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A - 1.C:

 

Formularz przedmiaru robót - 1.A - b. budowlana.xls

Formularz przedmiaru robot - 1.B - b. elektryczna.xls

Formularz przedmiaru robót - 1.C - b.sanitarna.xls

  

3. PROJEKT BUDOWLANY - ZAŁ. 9:

 

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY BUDOWLANEJ - ZAŁ. 9.1:

Projekt budowlany - b. budowlana.pdf

 

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZAŁ. 9.2:

Projekt budowlany - b. elektryczna.pdf

 

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY SANITARNEJ - ZAŁ. 9.3: 

Projekt budowlany - b. sanitarna.pdf

 

 

4. PROJEKTY WYKONAWCZE - ZAŁ. 10.1 - 10.3:

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANEJ - ZAŁ. 10.1:

Projekt  wykonawczy - b. budowlana.pdf

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZAŁ. 10.2:

Projekt wykonawczy - b. elektryczna.pdf

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ - ZAŁ. 10.3:

Projekt wykonawczy - b. sanitarna.pdf

 

 

5. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. 11:

 

Informacja BIOZ.pdf

 

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. 12:

  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - b. budowlana.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - b. elektryczna.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - b. sanitarna.pdf