MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2 – FORMULARZ 1.A

 

III. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

PROJEKT BUDOWLANY – DOT. NOWY PLAC ZABAW: PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.20

PROJEKT BUDOWLANY – DOT. REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW: PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 3.21- 3.36

 

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4.1 – 4.3

 1. 1._2016_8_SIWZ_PLAC_ZABAW_SUSZEC.pdf Data: 2016-04-19 15:31:43, - Rozmiar: 624,32kB
 2. 2._ZAL._1.A___Formularz_przedmiaru.xls Data: 2016-04-19 15:31:44, - Rozmiar: 67,00kB
 3. 3.1_Projekt_budowlano_wykonawczy_Suszec_plac_zabaw_przedszkole.docx Data: 2016-04-19 15:31:44, - Rozmiar: 49,36kB
 4. 3.2_Inwentaryzacja_stan_istniejacy_rys_1.pdf Data: 2016-04-19 15:31:45, - Rozmiar: 143,38kB
 5. 3.3_Zakres_rob_t_rys_2.pdf Data: 2016-04-19 15:31:45, - Rozmiar: 148,34kB
 6. 3.4_Zagospodarowanie_rys_3.pdf Data: 2016-04-19 15:31:46, - Rozmiar: 179,46kB
 7. 3.5_Plac_zabaw_wymiarowanie_rys_4.pdf Data: 2016-04-19 15:31:46, - Rozmiar: 116,42kB
 8. 3.6_Rozmieszczenie_urzadzen_rys_5.pdf Data: 2016-04-19 15:31:47, - Rozmiar: 149,71kB
 9. 3.7_Plac_zabaw_kolorystyka_rys_6.pdf Data: 2016-04-19 15:31:49, - Rozmiar: 863,98kB
 10. 3.8_Zestaw_zabawowy_nr_1_1.pdf Data: 2016-04-19 15:31:53, - Rozmiar: 1 052,49kB
 11. 3.9_Zestaw_zabawowy_nr_1_2.pdf Data: 2016-04-19 15:31:56, - Rozmiar: 1 310,39kB
 12. 3.10_Zestaw_zabawowy_nr_3_1.pdf Data: 2016-04-19 15:31:58, - Rozmiar: 1 062,64kB
 13. 3.11_Zestaw_zabawowy_nr_3_2.pdf Data: 2016-04-19 15:32:01, - Rozmiar: 1 117,30kB
 14. 3.12_Hu_tawka_wagowa_nr_4.pdf Data: 2016-04-19 15:32:04, - Rozmiar: 1 205,89kB
 15. 3.13_Bujak_koniczyna_5.pdf Data: 2016-04-19 15:32:06, - Rozmiar: 881,55kB
 16. 3.14_Ska_ka_nr_6.pdf Data: 2016-04-19 15:32:09, - Rozmiar: 1 033,95kB
 17. 3.15_Hu_tawka_nr_7.pdf Data: 2016-04-19 15:32:12, - Rozmiar: 1 271,44kB
 18. 3.16_Zje_d_alnia_nr_2_1.pdf Data: 2016-04-19 15:32:14, - Rozmiar: 931,97kB
 19. 3.17_Zje_d_alnia_nr_2_2.pdf Data: 2016-04-19 15:32:16, - Rozmiar: 1 058,41kB
 20. 3.18_awka_nr_8.pdf Data: 2016-04-19 15:32:20, - Rozmiar: 842,84kB
 21. 3.19_Kosz_na_mieci_nr_9.pdf Data: 2016-04-19 15:32:22, - Rozmiar: 751,77kB
 22. 3.20_Tablica_informacyjna_nr_10.pdf Data: 2016-04-19 15:32:26, - Rozmiar: 842,77kB
 23. 3.21_Suszec_plac_zabaw_przedszkole_remont_i_przebudowa_istniej_cego_placu_.doc Data: 2016-04-19 15:32:26, - Rozmiar: 134,50kB
 24. 3.22_Zagospodarowanie_stan_istniejacy_rys.1.pdf Data: 2016-04-19 15:32:27, - Rozmiar: 134,27kB
 25. 3.23_Zagospodarowanie_zakres_rob_t_rys.2.pdf Data: 2016-04-19 15:32:28, - Rozmiar: 143,67kB
 26. 3.24_Zagospodarowanie_terenu_rys.3.pdf Data: 2016-04-19 15:32:29, - Rozmiar: 134,88kB
 27. 3.25_Kszta_t_nawierzchni_placu_zabaw_wymiarowanie_rys.4.pdf Data: 2016-04-19 15:32:29, - Rozmiar: 63,94kB
 28. 3.26_Plac_zabaw_rozmieszcenie_urzadze_rys.5.pdf Data: 2016-04-19 15:32:29, - Rozmiar: 100,58kB
 29. 3.27_Zestawienie_powierzchni_i_kolorystyka_rys.6.pdf Data: 2016-04-19 15:32:32, - Rozmiar: 1 286,96kB
 30. 3.28_Zestaw_zabawowy_nr_11_1.pdf Data: 2016-04-19 15:32:35, - Rozmiar: 986,89kB
 31. 3.29_Zestaw_zabawowy_nr_11_2.pdf Data: 2016-04-19 15:32:38, - Rozmiar: 1 096,24kB
 32. 3.30_Bujak_ko_nr_14_1.pdf Data: 2016-04-19 15:32:40, - Rozmiar: 895,00kB
 33. 3.31_Bujak_ko_nr_14_2.pdf Data: 2016-04-19 15:32:42, - Rozmiar: 929,78kB
 34. 3.32_Bujak_samoch_d_nr_13_1.pdf Data: 2016-04-19 15:32:45, - Rozmiar: 921,43kB
 35. 3.33_Bujak_samoch_d_nr_13_2.pdf Data: 2016-04-19 15:32:48, - Rozmiar: 957,21kB
 36. 3.34_Karuzela_nr_12_1.pdf Data: 2016-04-19 15:32:51, - Rozmiar: 940,11kB
 37. 3.35_Karuzela_nr_12_2.pdf Data: 2016-04-19 15:32:53, - Rozmiar: 1 100,53kB
 38. 3.36_Stolik_z_siedziskiem_nr_15.pdf Data: 2016-04-19 15:32:56, - Rozmiar: 727,83kB
 39. 4.1_Ogolna_Specyfikacja_Techniczna_00.00.00_plac_zabaw_Suszec.pdf Data: 2016-04-19 15:32:57, - Rozmiar: 155,14kB
 40. 4.2_SST_01.00.00_roboty_przygotowawcze.pdf Data: 2016-04-19 15:32:58, - Rozmiar: 77,31kB
 41. 4.3_SST_02.00.00_prace_wykonczeniowe.pdf Data: 2016-04-19 15:32:59, - Rozmiar: 185,82kB