MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.2 – ZAŁ. 1.A (branża drogowa)

POZ.3 -  ZAŁ. 1.B (kanalizacja sanitarna)

 

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 4

 

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU

WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA – ETAP III:

 

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (w tym BIOZ):

BRANŻA DROGOWA:                    PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6 – 12

BRANŻA ELEKTRYCZNA:             PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 13 – 16

BRANŻA GAZOWA:                       PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 17 – 24

BRANŻA ODWODNIENIA:              PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 25 - 29

INFORMACJA BIOZ:                      PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 30         

OPINIA GEOTECHNICZNA:            PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 31

INFORMACJA BIOZ:                       PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 32

 

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ - PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 33 - 36

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU – ETAP I:

 

7. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

CZĘŚĆ GRAFICZNA:                        PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 37 - 90

CZĘŚĆ OPISOWA:                           PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 91

GEOLOGIA:                                     PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 92 – 101

UZGODNIENIA BRANŻOWE:             PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 102

 

8. ZAŁ. NR 10.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOT. PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA – ETAP III):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 103

 

9. ZAŁ. NR 10.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOT. BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU – ETAP I):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 104

 1. 1.SIWZ-2017-9.pdf Data: 2017-06-28 14:01:29, - Rozmiar: 1 134,27kB
 2. 2.-Formularz_przedmiaru_1_A.xls Data: 2017-06-28 14:01:29, - Rozmiar: 78,00kB
 3. 3.-Formularz_przedmiaru_1_B.xls Data: 2017-06-28 14:01:30, - Rozmiar: 75,50kB
 4. 4.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-06-28 14:01:30, - Rozmiar: 64,89kB
 5. 5-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-06-28 14:01:33, - Rozmiar: 945,17kB
 6. 6.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:33, - Rozmiar: 255,23kB
 7. 7.-Rys-1-Orientacja.pdf Data: 2017-06-28 14:01:34, - Rozmiar: 172,35kB
 8. 8.-Rys-2-Plan-zagospodarowania.pdf Data: 2017-06-28 14:01:39, - Rozmiar: 1 790,12kB
 9. 9.-Rys-3-Profil-pod-u-ny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:40, - Rozmiar: 369,32kB
 10. 10.-Rys-4-Przekroje-jezdni.pdf Data: 2017-06-28 14:01:42, - Rozmiar: 876,89kB
 11. 11.-Rys-5-Szczeg-y-zjazd-w-indywidualnych.pdf Data: 2017-06-28 14:01:43, - Rozmiar: 281,83kB
 12. 12.-Rys-6-Przekroje-poprzeczne.pdf Data: 2017-06-28 14:01:45, - Rozmiar: 663,42kB
 13. 13.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:46, - Rozmiar: 611,01kB
 14. 14.-Rys-1-Plan-sytuacyjny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:50, - Rozmiar: 1 780,17kB
 15. 15.-Rys-2-Schemat-ideowy-przebudowy-fragmentu.pdf Data: 2017-06-28 14:01:51, - Rozmiar: 253,61kB
 16. 16.-Rys-3-Karty-katalogowe-s-up-w.pdf Data: 2017-06-28 14:01:52, - Rozmiar: 473,08kB
 17. 17.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:54, - Rozmiar: 373,11kB
 18. 18.-Rys-1.Plan-zagospodarowania.pdf Data: 2017-06-28 14:01:55, - Rozmiar: 595,27kB
 19. 19.-Rys-2.Schemat-monta-owy.pdf Data: 2017-06-28 14:01:56, - Rozmiar: 219,83kB