MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.2 – ZAŁ. 1.A (branża drogowa)

POZ.3 -  ZAŁ. 1.B (kanalizacja sanitarna)

 

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 4

 

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU

WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA – ETAP III:

 

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (w tym BIOZ):

BRANŻA DROGOWA:                    PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6 – 12

BRANŻA ELEKTRYCZNA:             PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 13 – 16

BRANŻA GAZOWA:                       PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 17 – 24

BRANŻA ODWODNIENIA:              PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 25 - 29

INFORMACJA BIOZ:                      PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 30         

OPINIA GEOTECHNICZNA:            PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 31

INFORMACJA BIOZ:                       PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 32

 

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ - PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 33 - 36

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU – ETAP I:

 

7. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

CZĘŚĆ GRAFICZNA:                        PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 37 - 90

CZĘŚĆ OPISOWA:                           PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 91

GEOLOGIA:                                     PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 92 – 101

UZGODNIENIA BRANŻOWE:             PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 102

 

8. ZAŁ. NR 10.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOT. PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA – ETAP III):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 103

 

9. ZAŁ. NR 10.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOT. BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU – ETAP I):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 104

 1. 1.SIWZ-2017-9.pdf Data: 2017-06-28 14:01:29, - Rozmiar: 1 134,27kB
 2. 2.-Formularz_przedmiaru_1_A.xls Data: 2017-06-28 14:01:29, - Rozmiar: 78,00kB
 3. 3.-Formularz_przedmiaru_1_B.xls Data: 2017-06-28 14:01:30, - Rozmiar: 75,50kB
 4. 4.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-06-28 14:01:30, - Rozmiar: 64,89kB
 5. 5-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-06-28 14:01:33, - Rozmiar: 945,17kB
 6. 6.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:33, - Rozmiar: 255,23kB
 7. 7.-Rys-1-Orientacja.pdf Data: 2017-06-28 14:01:34, - Rozmiar: 172,35kB
 8. 8.-Rys-2-Plan-zagospodarowania.pdf Data: 2017-06-28 14:01:39, - Rozmiar: 1 790,12kB
 9. 9.-Rys-3-Profil-pod-u-ny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:40, - Rozmiar: 369,32kB
 10. 10.-Rys-4-Przekroje-jezdni.pdf Data: 2017-06-28 14:01:42, - Rozmiar: 876,89kB
 11. 11.-Rys-5-Szczeg-y-zjazd-w-indywidualnych.pdf Data: 2017-06-28 14:01:43, - Rozmiar: 281,83kB
 12. 12.-Rys-6-Przekroje-poprzeczne.pdf Data: 2017-06-28 14:01:45, - Rozmiar: 663,42kB
 13. 13.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:46, - Rozmiar: 611,01kB
 14. 14.-Rys-1-Plan-sytuacyjny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:50, - Rozmiar: 1 780,17kB
 15. 15.-Rys-2-Schemat-ideowy-przebudowy-fragmentu.pdf Data: 2017-06-28 14:01:51, - Rozmiar: 253,61kB
 16. 16.-Rys-3-Karty-katalogowe-s-up-w.pdf Data: 2017-06-28 14:01:52, - Rozmiar: 473,08kB
 17. 17.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:01:54, - Rozmiar: 373,11kB
 18. 18.-Rys-1.Plan-zagospodarowania.pdf Data: 2017-06-28 14:01:55, - Rozmiar: 595,27kB
 19. 19.-Rys-2.Schemat-monta-owy.pdf Data: 2017-06-28 14:01:56, - Rozmiar: 219,83kB
 20. 20.-Rys-3.Profile-pod-u-ne-przy-czy-gazoci-gu.pdf Data: 2017-06-28 14:02:01, - Rozmiar: 158,65kB
 21. 21.-Rys-4.Przej-cie-PE_stal.pdf Data: 2017-06-28 14:02:02, - Rozmiar: 192,22kB
 22. 22.-Rys-5.Przekr-j-poprzeczny-przy-cza-gazu.pdf Data: 2017-06-28 14:02:03, - Rozmiar: 216,27kB
 23. 23.-Rys-6.Schemat-wykopu.pdf Data: 2017-06-28 14:02:03, - Rozmiar: 126,05kB
 24. 24.-Rys-7.Szczeg-monta-u-rur-ochronnych.pdf Data: 2017-06-28 14:02:04, - Rozmiar: 284,06kB
 25. 25.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:02:05, - Rozmiar: 175,27kB
 26. 26.-Rys-1-Plan-sytuacyjny.pdf Data: 2017-06-28 14:02:08, - Rozmiar: 1 197,59kB
 27. 27.-Rys-2-Profil-pod-u-ny-kanalizacji.pdf Data: 2017-06-28 14:02:09, - Rozmiar: 395,81kB
 28. 28.-Rys-3-Szczeg-y-kanalizacji-deszczowej.pdf Data: 2017-06-28 14:02:10, - Rozmiar: 318,34kB
 29. 29.-Rys-4-Szczeg-obni-enia-przy-czy-wodociagowych.pdf Data: 2017-06-28 14:02:11, - Rozmiar: 202,62kB
 30. 30.-Informacja-BIOZ.pdf Data: 2017-06-28 14:02:12, - Rozmiar: 156,70kB
 31. 31.-Opinia-geotechniczna.pdf Data: 2017-06-28 14:02:29, - Rozmiar: 7 551,05kB
 32. 32.-Uzgodnienia.pdf Data: 2017-06-28 14:02:36, - Rozmiar: 3 585,25kB
 33. 33.-Opinie-i-zatwierdzenie.pdf Data: 2017-06-28 14:02:37, - Rozmiar: 175,07kB
 34. 34.-Opis-techniczny.pdf Data: 2017-06-28 14:02:38, - Rozmiar: 93,89kB
 35. 35.-Rys-nr-1-Orientacja.pdf Data: 2017-06-28 14:02:38, - Rozmiar: 139,85kB
 36. 36.-Rys-nr-2-Plan-sytuacyjny.pdf Data: 2017-06-28 14:02:40, - Rozmiar: 481,33kB
 37. 37.-MAPA-EWIDENCYJNA-CZ.1.pdf Data: 2017-06-28 14:02:41, - Rozmiar: 147,78kB
 38. 38.-MAPA-EWIDENCYJNA-CZ.2.pdf Data: 2017-06-28 14:02:42, - Rozmiar: 178,85kB
 39. 39.-MAPA-EWIDENCYJNA-CZ.3.pdf Data: 2017-06-28 14:02:43, - Rozmiar: 118,11kB
 40. 40.-RYS.-1.pdf Data: 2017-06-28 14:02:52, - Rozmiar: 4 446,38kB
 41. 41.-RYS.-2.1.pdf Data: 2017-06-28 14:02:55, - Rozmiar: 1 077,42kB
 42. 42.-RYS.-2.2.pdf Data: 2017-06-28 14:02:59, - Rozmiar: 1 587,11kB
 43. 43.-RYS.-2.3.pdf Data: 2017-06-28 14:03:04, - Rozmiar: 2 308,16kB
 44. 44.-RYS.-2.4.pdf Data: 2017-06-28 14:03:06, - Rozmiar: 664,43kB
 45. 45.-RYS.-2.5.pdf Data: 2017-06-28 14:03:09, - Rozmiar: 1 025,57kB
 46. 46.-RYS.-2.6.pdf Data: 2017-06-28 14:03:11, - Rozmiar: 1 053,93kB
 47. 47.-RYS.-3.1.pdf Data: 2017-06-28 14:03:12, - Rozmiar: 345,61kB
 48. 48.-RYS.-3.2..pdf Data: 2017-06-28 14:03:14, - Rozmiar: 446,38kB
 49. 49.-RYS.-3.3.pdf Data: 2017-06-28 14:03:15, - Rozmiar: 308,36kB
 50. 50.-RYS.-3.4.pdf Data: 2017-06-28 14:03:15, - Rozmiar: 296,72kB
 51. 51.-RYS.-3.5.pdf Data: 2017-06-28 14:03:16, - Rozmiar: 155,40kB
 52. 52.-RYS.-3.6.pdf Data: 2017-06-28 14:03:17, - Rozmiar: 315,48kB
 53. 53.-RYS.-3.7.pdf Data: 2017-06-28 14:03:18, - Rozmiar: 301,09kB
 54. 54.-RYS.-3.8.pdf Data: 2017-06-28 14:03:19, - Rozmiar: 286,99kB