MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO SIWZ - FORMULARZ PRZEDMIARU (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Formularz przedmiaru robót.xls

 

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ:

 

Dokumentacja projektowa po zmianie decyzji pozwolenia na budowę z roku 2013

Opis techniczny parkingu.pdf

Projekt zagodpodarowania terenu.pdf

Wjazd 1.pdf

Wjazd 2.pdf

Projekt oświetlenia parkingu.pdf

Ławka.pdf

Kosz na śmieci.pdf

 

Dokumentacja projektowa z roku 2006

Opis techniczny.pdf

BIOZ.pdf

Plan zagospodarowania terenu.pdf

Plan sytuacyjny.jpg

Plansza odwodnienia.jpg

Przekrój typowy.jpg

Przekrój typowy odwodnienia.jpg

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ:

  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf