MENU

Sołtysi i Rady Sołeckie

 

Sołectwo Suszec

Sołtys: Tadeusz Paszek, tel. 723 440 449

Rada Sołecka: Lidia Kijonka, Paweł Lala, Grzegorz Bodziuch, Stanisław Malcharek, Wojciech Gąsior, Bogusław Waleczek

 

Sołectwo Rudziczka

Sołtys: Stanisław Godziek, tel. 723 440 445

Rada Sołecka: Józef Chmiel, Jacek Szymanowski, Andrzej Hoła, Władysław Błądek

 

Sołectwo Kryry

Sołtys: Wojciech Brudek, tel. 723 440 448

Rada Sołecka: Rafał Folek, Benedykt Gruszka, Wojciech Łakota, Otręba Marek

 

Sołectwo Mizerów

Sołtys: Lucyna Budziszak, tel. 723 440 447

Rada Sołecka: Eugeniusz Waleczek, Krzysztof Świerczek, Jolanta Brandys, Roman Goliasz

 

Sołectwo Kobielice

Sołtys: Bronisława Czernecka, tel. 723 440 446

Rada Sołecka: Teresa Sojka, Tadeusz Błąkała, Marek Machalica, Marcin Czech

 

Sołectwo Radostowice

Sołtys: Barbara Matula, tel. 723 440 443

Rada Sołecka: Jerzy Wala, Joanna Krosny, Zbigniew Szczotka, Zbigniew Koc