MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

 2014-22_SIWZ_-_ocieplenie_osrodka_zdrowia_w_Suszcu.pdf

  

2. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A:

 

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT.xls

 

 

3.PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES i LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9.1 (SCHODY):

czesc_rysunkowa-remont_ze_schodami.pdf

opis+bioz.pdf

konstrukcja:

opis_konstrukcja_Schody.pdf

Rys_K-1_format_A3.pdf

Rys_K-2_format_A2.pdf

Rys_K-3_format_A2.pdf

Rys_K-4_format_A2.pdf

 

 

4. PROJEKT BUDOWLANY ( W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. 9.2 (TERMOMODERNIZACJA); 

Docielpenie-zakres_opracowania.pdf

Docieplenie-szczegoly.pdf

Docieplenie_-_odgrom.pdf

DOCIEPLENIE_BUDYNKU_GMINNEGO_OSRODKA_ZDROWIA_W_SUSZCU-opis.pdf

Elewacja_Polnocna.pdf

Elewacja_poludniowa.pdf

Elewacja_wschodnia.pdf

Elewacja_zachodnia.pdf

stolarka_do_wymiany.pdf

 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SCHODY) - ZAŁ. NR 10.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SCHODY).pdf

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (TERMOMODERNIZACJA) - ZAŁ. NR 10.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (TERMOMODERNIZACJA).pdf